Vrcholová skála Vozky opravdu připomíná koně s vozem a postavou na kozlíku

2. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vrchol Vozky
0:00
/
0:00

Při stoupání na vrchol 1377 m vysoký vrchol Vozky už před turisty vyrůstá mohutné vrcholové skalisko, jakoby nějako mocnou silou rozetnuté na dva nestejné kusy.  Z východní a jižní strany není tvar skály nijak výjimečný. Při pohledu ze západu a zejména ze severní strany skála připomíná koně zapřažené do vozu. Právě tento tvar je původem názvu této páté nejvyšší hory Hrubého Jeseníku.

Stopy někdejšího triangulačního bodu na vrcholové skále Vozky

Už původní němečtí obyvatelé kraji dali této skále jméno Fuhrmannstein. V lidových bájích se dochovalo hned několik pověstí, které jméno hory vysvětlují. Podle jedné prý za mongolských nájezdů hledali lidé útočiště v horách a trpěl hladem. Rytíř, spravující zdejší panství na radu Praděda prý poslal vozku s chlebem do hor, ale tomu se nechtělo drkocat po špatných cestách a tak chlebem vypodkládal kola na nerovné cestě. Praděd ho prý za to nechal zkamenět. Druhá verze pověsti říká, že vozkovi našeptal sám ďábel, že má špatnou cestu, po níž se vůz natřásal vyspravit pecny chleba, které vezl hladovějícím. Výsledek jeho činu však byl stejný.

Z dálky, třeba z vrcholu keprníku vrcholová skála Vozky opravdu připomíná koňské spřežení

Dnes na Vozku vedou tři cesty. Od Keprníku, od Vřesové studánky a z údolí přes Volskou Louku.

Zeleně značená pěšina sem zamíří téměř přímo k západu. Asi uprostřed cesty překoná turista tady ještě velmi mladý tok Hučivé Desné. Ta sbírá své vody ve vrcholových rašeliništích sedla mezi Keprníkem a Vozkou. Spolu s okolním pralesem ve vrcholových partiích Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník může přírodní prostředí skutečně vzbuzovat dojem pěstěné lokality, což zřejmě vedlo k pojmenování této lokality Japonská zahrádka. Může se pochlubit i tím jak se na okolních smrcích projevily drsné podmínky Jeseníků. Nejsou nijak vysoké, připomínají spíše přerostlé bonsaje. O to pozoruhodnější je, že některé mají i více než sto let.

Vrchol Vozky v zimě je opravdu drsným místem

Dnes už se na vrcholové skalisko Vozky vystoupit nedá, je chráněno dřevěným zábradlím, a také častými kontrolami ochránců přírody. V době, kdy se turisté ještě mohli z vrcholu rozhlédnout, byl výhled směrem na Keprník, Červenou Horu i na Černou stráň úžasný. Přímo na vrcholu skály jsou k vidění prohlubně, evidentně dílo lidských rukou. Jedná se o pozůstatek někdejšího triangulačního bodu.

Smrky kolem Vozky na to nevypadají, ale mohou mít i více než sto let

Kousek od skal je zvláštní plošina, na které se nachází jedno z největších rašelinišť v okolí. Uprostřed se nachází dokonce i malá jezírka. Svou polohou v nadmořské výšce 1 310 – 1 340 metrů jsou nejvýše položeným vrchovištěm v Hrubém Jeseníku. Najdeme zde mnoho chráněných rostlin, z nichž některé jsou kriticky ohrožené. Patří mezi ně například bradáček srdčitý, ostřice chudokvětá a sesterská ostřice bažinná a k vidění jsou zde i bobule klikvy žoraviny. Kromě rozsáhlých rašelinišť zaujmou v okolí zejména pralesovité smrčiny, které jsou po obvodu rašelinišť podmáčené. Dále od vody pak přecházejí do třtinových smrčin. Poměrně hojně zde rostou dva druhy plavuní - plavuň pučivá a vranec jedlový.

Pramen Hučivé Desné pod Vozkou

K charakteristickým živočichům zdejší oblasti patří zejména otužilí ptáci, ořešník kropenatý, kos horský a linduška lesní. Živými relikty přežívajícími zde od doby ledové jsou i malí chundelatí obyvatelé zdejších hor myšivka horská či rejsek horský.

autor: kbz
Spustit audio