Vztah k Olomouci se prolíná celou tvorbou Františka Všetičky. Přijďte si ho poslechnout

9. listopad 2016

Jsou literáti, kteří se ve své tvorbě specializují na určitý literární druh nebo žánr. František Všetička mezi ně nepatří. V jeho tvorbě se snoubí profese literárního vědce s tvorbou prozaika, básníka a překladatele. Vědecké a umělecké poznání se v jeho tvorbě prolínají ve vzácné symbióze. V úterý 15. listopadu od 18:00 hodin si můžete poslechnout jeho povídání o Olomouci, tvorbě i osobnostech, které jsou s Olomoucí spjaty.

Dnes čtyřiaosmdesátiletý literární historik a spisovatel František Všetička se ve své dosavadní teoretické práci věnoval zejména problematice kompozice literárního díla. Vydal bezmála dvě desítky titulů věnovaných tomuto tématu. V posledních letech začal psát rovněž beletrii.

Vydal několik knih fejetonů: Vnitřní vitráže, Olomouc literární (tři svazky), Morava a Slezsko literární a Rakousko literární, v nichž se literárně místopisná fakta snoubí se subjektivními autorovými prožitky, často spjatými s jejich návštěvou.


Literární historik, teoretik a spisovatel František Všetička se narodil 25. dubna 1932 v Olomouci. Po maturitě na Slovanském gymnáziu vystudoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V letech 1957–1961 učil na průmyslových školách v Uničově a v Lipníku nad Bečvou a v roce 1961 se stal odborným asistentem Pedagogického institutu v Gottwaldově (dnešním Zlíně). Od roku 1964 působil na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal roku 1991 docenturu. V letech 1990–1994 vykonával funkci vedoucího katedry. V roce 1997 odešel do důchodu. I nadále se však s plným nasazením věnuje literatuře, zejména próze a literárnímu místopisu.

Všetička dále vydal sbírku básní 57 + 5 haiku a romány o životě tří českých spisovatelů: Před branami Omegy (o Jakubu Arbesovi), Daleký dům (o Viktoru Dykovi) a Léta legionů (o Františku Langerovi). Romány Před branami Omegy a Léta legionů natočil v rozhlasové úpravě jako četbu na pokračování Český rozhlas Olomouc.

V roce 2015 vydal František Všetička své dílo Otevírání oken, které se věnuje problematice národního obrození v Olomouci a okolí. Kniha zachycuje od roku 1817 zhruba tři dekády obrozenských let. Vystupuje v ní řada významných historických osobností, ale i méně známé postavy, které se zasloužily o kulturní a společenské dění regionu. Děj se odehrává v různých prostředích: na studentské slavnosti uspořádané na Svatém Kopečku, na slavnostním otevření železniční dráhy do Prahy, v olomouckých ulicích a kavárnách, ve školních posluchárnách i v domácnostech jednotlivých postav.

V letošním roce publikoval František Všetička třetí díl souboru fejetonů Olomouc literární o spisovatelích, kteří byli a jsou spjati s tímto městem. Jde o literáty různé doby, různých národností a různého myšlenkového spektra, které spojuje jeden základní fakt: že každý z nich něco městu Olomouci přinesl.

V Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc se v sobotu 12. listopadu po 18. hodině zaposloucháme do dvou ukázek z knihy Otevírání oken. Pro rozhlas upravil Jan Sulovský, v režii Tomáše Soldána účinkuje Jaroslav Krejčí.

autor: sul
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?