Z dějin olomoucké katedrály

5. říjen 2017
Katedrála svatého Václava v Olomouci

Roku 1063 bylo v Olomouci obnoveno biskupství pocházející z tradic doby Velké Moravy. První známá olomoucká katedrála stávala na Svatopetrském návrší, jednom ze tří, na nichž a mezi nimiž vznikalo město.

Skalní ostroh Svatováclavského návrší tyčící se nad nivami řeky Moravy osidlovali lidé od pravěku. Pro svůj hrad si jej zvolili také moravští Přemyslovci a vystavěli tu kostelík. Za biskupa Jindřicha Zdíka byla dokončena stavba velké románské baziliky a v roce 1141 k tomuto kostelu Zdík přenesl biskupský stolec. Vznikla katedrála zasvěcená Přemyslovci, patronu české země svatému Václavovi.

V jejím sousedství se dodnes zachovala část na našem území té doby jedinečné stavby Zdíkova biskupského paláce. Najdeme v ní pozůstatky propracované románské architektury i kresbičky nezbedných studentů katedrální školy. Katedrála je tedy i místem, odkud se odvíjí historie olomouckého školství.

Katedrála svatého Václava v Olomouci - varhany

Biskup Jindřich Zdík byl výjimečnou osobností, vzdělancem své doby, který v Olomouci vybudoval skriptorium, v němž středověcí písaři a iluminátoři opisovali knihy. I mezi dalšími biskupy a arcibiskupy, kteří prošli olomouckou katedrálou, a někteří z nich ji pozměnili, najdeme významné osobnosti našich dějin.

Vydejte se spolu s námi na procházku historií duchovní dominanty Olomouce a Moravy.