Za pronájem nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku si Středomoravská nemocniční připlatí

Šternberk

Nové pracoviště magnetické rezonance v přerovské nemocnici a rekonstrukce oddělení rehabilitací v Prostějově. To jsou společné plány Olomouckého kraje a Středomoravské nemocniční. Dohodli se také na zvýšení nájmu.

Za pronájem nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku si Středomoravská nemocniční od příštího roku připlatí. S Olomouckým krajem se dohodla na zvýšení nájmu.

„Středomoravská nemocniční dostala ty nemocnice do pronájmu 1. Července 2007. Od té doby je ten nájem stejný, protože počítal s inflační doložkou. Ta nikdy nebyla uplatněna,“ vysvětluje důvody zvýšení náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer z ČSSD.

Doteď platila Středomoravská nemocniční za pronájem budov ročně 27 milionů korun. Olomoucký kraj do nich přitom každý rok celou částku investoval zpět.

„Tato částka se bude každý rok zvyšovat o jednu šedesátinu. To je jedna část. A druhá část je, že se do tohoto navýšení budou započítávat jednou šedesátinou veškeré vlastní finanční prostředky, které do toho Olomoucký kraj vloží,“ říká Fisher.

Do pronájmu nemocnic se tak promítnou i další opravy, do kterých kraj vkládá vlastní peníze. Mluvčí Středomoravské nemocniční Radka Miloševská odhaduje, že se částka zvýší ročně zhruba o milion korun:

„Dohodu na úpravě nájemní smlouvy chápeme jako výraz společné odpovědnosti Olomouckého kraje a skupiny Agel za zdravotní péči, kterou naše společnost pro občany kraje poskytuje.“

Příští rok chce kraj ve spolupráci se Středomoravskou nemocniční vybudovat nové pracoviště magnetické rezonance v nemocnici v Přerově. V Prostějově pak plánují rekonstrukci oddělení rehabilitací.

„Snažíme se všechny ty tři nemocnice dotáhnout na velmi dobrou úroveň současné medicíny, ať už se to týká přístrojového vybavení, tak stavebního stavu,“ dodává náměstek Fischer. Do budoucna plánuje kraj investovat také do šternberské nemocnice, kde chce rekonstruovat pavilon interních oborů.