Základní školy čelí výzvě. Výuku dětí pracovníků v klíčových profesích musí přizpůsobit rotační výuce

23. duben 2021

Základní školy nadále zajišťují prezenční výuku pro děti pracovníků ve složkách integrovaného záchranného sboru či pedagogů. Tuto situaci jim však nyní ztížila rotační výuka, díky které se na první stupně vrátily i ostatní děti. Školy tak musí řešit, jak výuku novým podmínkám přizpůsobit.

„Napřed jsme oslovili rodiče, kolik dětí vůbec bude mít zájem,“ popisuje Simona Zapletalová, ředitelka základní školy v Plumlově na Prostějovsku. Zatímco při úplném uzavření škol kraje určily jen několik z nich pro výuku dětí, jejichž rodiče pracují v klíčových profesích, po zavedení rotační výuky se o tyto žáky stará každá základní škola. „Pokud je dítě na prvním stupni, tak v týdnu prezenční výuky se řádně vzdělává, chodí odpoledne do družiny, a když ta třída nastupuje na distanční výuku, tak ten žák chodí k nám do školy a vzdělává se online za dohledu asistenta, pedagoga, nebo vychovatele,“ popisuje Zapletalová. Zorganizovat výuku pro děti různého stáří podle Zapletalové bylo složité, nakonec má každé dítě přiřazeného svého asistenta. 

Podobně situaci popisuje i Zbyněk Kundrum, ředitel základní školy Mozartova v Olomouci. „My jsme měli vytvořit homogenní skupinu, ale ta homogenní skupina sestává z žáků první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy,“ vysvětluje Kundrum. Výuku musel zajistit pro zhruba tři desítky žáků, které rozdělil do dvou skupin. „Připravili jsme jim takový rozvrh, že od osmi do desíti pracovali se svými vychovatelkami, následně od desíti do dvanácti hodin jsem uvolnil děvčata z prvního stupně, se kterými měli prezenční výuku. Po té prezenční výuce následují konzultace s učiteli z druhého stupně, kteří se ponořili do té problematiky prvního stupně,“ říká s tím, že zorganizovat výuku těchto dětí je pro školu personálně velmi náročné. Pokud by onemocněli někteří učitelé, nebo museli zůstat doma se svými dětmi, byl by to problém. 

Jinou zkušenost mají v prostějovské základní škole Dr. Horáka. „Pro nás to na zorganizování těžké nebylo, pokud takové dítě přijde, sedí se svou paní učitelkou ve třídě, a v podstatě je neustále přítomné v té distanční výuce, jako by bylo doma. V některé třídě je to jedno dítě, v některé je máme třeba čtyři,“ uvedla Michaela Mayerová, zástupkyně ředitelky pro první stupeň.

autor: tas
Spustit audio