Zámek ve Velké Bystřici byl původně tvrzí, pak i pivovarem. Dnes je z něj hotel, kde se opět vaří pivo

27. říjen 2022

Centrum Velké Bystřice na Olomoucku si už neumíme představit bez budovy zámku. Ta dnes slouží jako hotel, kdysi však byla sídlem celého velkobystřického panství.

Počátky Velké Bystřice sahají do 13. století. Tehdy obec patrně vznikla podél cesty vedoucí z Olomouce do Slezska podél řeky Bystřice, která dala tehdejší obci jméno. První zmínka o obci pochází z roku 1275, kdy se připomíná jakýsi Lambert z Bystřice jako majitel části obce. Některé prameny uvádějí Bystřici už k roku 1222, nicméně toto datování pravděpodobně není zcela jisté.

Zdá se, že tu už od počátků obce zde existoval dvorec obývaný drobnými zemany. V roce 1336 odkázal Jan z Dolan část obce olomoucké kapitule. Další část však stále patřila zemanům, kteří se po Bystřici dokonce psávali.

V roce 1381 se objevuje v listinných pramenech poprvé zdejší tvrz. Bratři Bohuš, Erazim a Záviš z Bystřice toho roku tvrz vepsali do zemských desek ve prospěch Václava z Doloplaz, který v roce 1397 nabyl do držby i církevní část obce a stal se jejím jediným vlastníkem.

V pozdějších letech se držitelé zdejší tvrze střídali. Patřil mezi ně třeba olomoucký rychtář Lukáš Salzer. Po něm Ondřej ze Studnice a od roku 1480 i pánové ze Zástřizl. Ti drželi panství, pod které patřila obec Mrsklesy, Varhošť, Hlubočky a některá zaniklá sídla až do roku 1486, kdy jej prodali Vilému z Pernštejna. To už je Velká Bystřice nazývaná městečkem.

I v následujícím období se majitelé panství střídali až do roku 1517. Tehdy Karel Herbort z Fulštejna započal s přestavbou staré tvrze na zámek. V té pokračoval moravský zemský hejtman Hynek Bruntálský z Vrbna, který panství ve Velké Bystřici roku 1573 koupil. Důkazem působení Bruntálských z Vrbna jsou dvě desky a erb umístěný dnes v průjezdu zámku. Zřejmě v té době byly vysazeny dvě zámecké zahrady. Jedna z nich pak byla proměněna na současný Zámecký park. V roce 1610 prodal Hynek Bruntálský z Vrbna městečko Velkou Bystřici s tvrzí a sedmi vesnicemi olomoucké kapitule. Tím končí doba proměn majitelů, neboť církevní vrchnosti pak zdejší zámek a statky patřily až do roku 1943.

Kapitula zámek rozhodně nepotřebovala jako sídelní místo a tak řešila co s ním. V části byly umístěny kanceláře správy panství a byty úředníků, druhá část zámku se začala proměňovat na pivovar.

Na počátku 18. století byl již zámek v dost špatném technickém stavu. Zámecké budovy tak byly zčásti přestavěny pro správní účely v barokním slohu. Východní, renesanční část zámku byla přeměněna na sladovnická humna velkobystřického kapitulního pivovaru.

V roce 1834 byl pivovar ve Velké Bystřici největším ze všech kapitulních statků. Pivo odsud bylo dodáváno do všech hostinců v kapitulních državách. Ty totiž nic jiného čepovat nesměly. Zdejší pivo odebírali i na arcibiskupských statcích a navíc bylo deputátní pivo dodáváno olomouckým kanovníkům. Téhož roku tak bylo v pivovaru vyrobeno celkem 3360 sudů piva. Pivovar někdy provozovala samotná kapitula, jindy byl dáván do nájmu. Podmínkou nájmu bylo, že pivo musí být kvalitní a tato kvalita musí být stálá.

V roce 1892 kapitula prodává pivovar do rukou tehdejšího nájemce Antonína Kubelky. Po roce 1900 s vlivem rostoucí konkurence pivovar postupně začíná mít finanční problémy. Ty vyvrcholily úpadkem v roce 1931. V roce 1943 zaniká definitivně.

Zámek se stal majetkem obce a postupně chátral. V šedesátých letech dokonce hrozilo jeho zbourání. Nakonec zasáhli památkáři a v sedmdesátých letech začala jeho postupná rekonstrukce. Od roku 1991 slouží jako hotel. Od roku 2020 se pak v někdejších sklepích opět vaří pivo.

Spustit audio