Zbytky hrádku a starý vodní náhon připomínají těžbu stříbra u Jihlavy

4. prosinec 2014
Česko – země neznámá

V údolí Bělokamenského potoka u Vyskytné nad Jihlavou na Vysočině najdete pozoruhodnou památku na dobu, kdy se ve zdejším kraji dolovala stříbrná ruda. Jedná se o pozůstatek hornického hrádku. Jádrem hrádku je vyvýšená plošina o průměru dvaceti metrů obklopená hradním příkopem.

Doba, kdy byl hrádek postaven, není přesně známa, ale historikové se domnívají, že tu stál už v dobách počátku těžby stříbra, tedy někdy v polovině třináctého století.

Hornický hrádek u Vyskytné je jedinou doloženou památkou svého druhu v celém jihlavském rudném revíru. Dnes ho sice připomíná pouze vyvýšený kopeček, ale v minulosti byl zřejmě strategickým místem. Podobné stavby sloužili jako pokladnice, do kterých se svážela vytavená stříbrná ruda. Jednou za čas ji pak z hrádku dopravili do mincovny v nedaleké Jihlavě.

O tom, jak probíhal život na hrádečku, se bohužel nedochoval žádný písemný doklad. Je však více než pravděpodobné, že hrádek měl velmi dobré opevnění z kamene, doplněné dřevěnou palisádou. Uprostřed kruhové stavby pak stávala kamenná pokladnice.

Jak to bylo v minulosti...

Při archeologickém průzkumu se nedaleko hrádku podařilo objevit také plošiny, na kterých stávaly tavící pece. Jejich existenci dokládají zbytky strusky a také různých střepů. V okolním terénu jsou patrné pozůstatky staré stezky, která vede k brodu na řece Jihlavě a následně do bývalého královského města.

Jenom pár metrů od někdejšího hradního příkopu se nacházejí zbytky další pozoruhodné stavby. Tou je sedm a půl kilometru dlouhý vodní náhon. Ten se začal stavět v roce 1315. Výškový rozdíl mezi jeho začátkem u Vyskytné a koncem ve Starých Horách u Jihlavy činí čtyři metry. Příkop je místy široký až šest metrů a hluboký kolem dvou metrů.

Na jeho stavbě se zřejmě podíleli místní horníci, pro které měl příkop velký význam. Voda, která jím proudila, poháněla velké stroje, jejichž pomocí horníci dostávali vodu ze stříbrných dolů ve Starých Horách.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1620.689231058755!2d15.520236525551567!3d49.425371395045985!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDI1JzM0LjUiTiAxNcKwMzEnMDkuOCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1417688403657" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Petr Hladík
Spustit audio