Zde leží Josef, který selhal ve všech svých počinech, říká nápis na rakvi panovníka Josef II.

Syn císařovny Marie Terezie, přezdívaný selský panovník, byl neúnavný reformátor a také muž s tragickým životním osudem.

Josef II. se narodil roku 1741 a byl nejstarším synem panovnice. Učitelé ho seznámili s idejemi osvícenství, pro které pak později často přicházel do konfliktu se svou ultrakonzervativní matkou.

Jako následník trůnu měl úkol zplodit mužského potomka, Marie Terezie proto dohodla sňatek s Isabelou Parmskou. Manželství ale nebylo šťastné, Isabela navázala silný, možná i milenecký vztah s Josefovou sestrou Marií Kristinou. Záhy však při porodu své druhé dcery zemřela na neštovice. První dcera v sedmi letech také zemřela. Obě tyto ztráty Josefa hluboce poznamenaly. Druhé manželství s bavorskou princeznou Marií Josefou také skončilo brzy, neštovice zabily i ji. Chladný Josef se ani nezúčastnil pohřbu.

Po nástupu na trůn roku 1780 přišel se zásadními reformami, kterými byli například toleranční patent nebo zrušení nevolnictví. Josefův zájem o blaho obyvatelstva říše se však bohužel často neshodoval s jeho přáními. Vyčerpán zemřel v roce 1790. V císařské hrobce ve Vídni je na jeho prosté rakvi napsáno: „Zde leží Josef, který selhal ve všech svých počinech.“

Spustit audio