Zdi ve sklepě vlastivědného muzea v Jeseníku pokryla neznámá pěna. Šanci na vyřešení záhady dostala skupina studentů

15. červen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Studenti pátrají po původu pěny v expozici čarodějnických procesů v Jeseníku

Už asi rok řeší pracovníci Vlastivědného muzea Jesenicka neznámou látku, která vytéká v některých místech ze zdí v expozici čarodějnických procesů. Dosavadní rozbory v laboratoři její původ neodhalily. Vedení muzea proto dalo šanci mladým studentům, kteří se v těchto dnech snaží v rámci chemické sekce badatelské expedice záhadu vyřešit.

Studenti pátrají po původu pěny v expozici čarodějnických procesů v Jeseníku

Studenti si společně s garantem sekce Ondřejem Janíkem důkladně prohlížejí neznámou hmotu. Ještě nikdy se s ní nesetkali. Sára Svobodová pochází stejně jako Michaela Holerová z Prahy. Zatímco starší Míša už má s chemickými stážemi jisté zkušenosti, pro Sáru je podobná expedice premiérou. „Tohle je moje první zkušenost s praktickou chemií v laboratořích. Samozřejmě ve škole jsme laborky měli, ale moc zkušeností nemám,” říká Sára. Obě ale vnímají zadaný úkol jako velkou výzvu. „Částečně budeme dělat průzkum my a částečně ho budeme posílat na rozbor,” vysvětlují. 

Studenti pátrají po původu pěny v expozici čarodějnických procesů v Jeseníku

S výzkumem pomáhá studentům i Lukáš Kučera z katedry analytické chemie UP v Olomouci. „Co mě napadlo, že by to s tím mohlo mít souvislost, tak je například nějaké vzlínání vody, která tím pádem sebou unáší různé soli, které budou buď v tom podloží nebo v samotné stěně. A jakmile se dostane do blízkosti hliníku, tak může docházet k nějaké reakci,” přemýšlí Kučera.

Právě teď se všichni radí, jaké a odkud odeberou vzorky, nejdříve je ale nutné provést několik měření, popisuje garant sekce Ondřej Janík a v rukou už drží dozimetr. Radiaci naměřuje jen nízkou. 

„Podle mého prvního dojmu mi připadá, že je to biologicky aktivní látka,” říká Michaela Holerová a opatrně přitom odebírá ze stěny první vzorek. Původ neznámé látky se již dříve snažili zjistit analytici z místní laboratoře, podle ředitele Vlastivědného muzea Jesenicka Pavla Rušara nebyli ale úspěšní. “Drží se to jenom na zdi a v poměrně velkých výškách, takže zatím jsme expozici nechali otevřenou, ale raději to právě necháme zanalyzovat,” říká Rušar. Pevně věří, že expertíza prokáže nezávadnost látky a on nebude muset prohlídky v nejoblíbenější expozici muzea omezovat.

autor: aja
Spustit audio