Zdravotničtí interventi pomáhají lidem v těžké životní situaci i v Olomouci

zoufalství, pomoc, podaná ruka
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy zoufalství, pomoc, podaná ruka

Intervent poskytuje psychickou první pomoc příbuzným a blízkým pacientů. „A to na základě traumatického zážitku, který zažili,“ vysvětluje Michaela Gehrová.

Jde o situace, při kterých dochází třeba k náhlému úmrtí, úmrtí dítěte nebo mladého člověka, k vážným poraněním, při hromadných neštěstích, sebevraždách nebo pokusech o ni, péči o dlouhodobě nemocného pacienta a podobně.

Naprosto nezbytná je podle Michaely Gehrové, koordinátorky za psychosociální intervenční službu Fakultní nemocnice Olomouc, spolupráce mezi interventem a ošetřujícím lékařem. Většina zasažených prochází akutní stresovou reakcí. „Potkáváme se s příbuznými a blízkými velmi často. Pokud je nemocný v kritickém stavu, potřebují informace. Samozřejmě jim je podá jim lékař, který ale vzápětí odchází pečovat o pacienta. Jeho místo zaujímá intervent,“ vysvětluje.

Intervenci poskytuje zdravotnický pracovník, který prošel specifickým výcvikem v Národním centru ošetřovatelství. Každý frekventant vychází se zvláštní odbornou způsobilostí. Jak ale zdůrazňuje Michaela Gehrová: „Nejsme psychologové, nemůžeme si dovolit zasahovat do jejich oboru. Poskytujeme pouze psychickou první pomoc.“