ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci slaví 90 let od narození svého zakladatele

19. září 2017
Zuzana Hrubošová, ředitelka ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci

Základní umělecká škola Miloslava Stibora, která se specializuje na výtvarnou tvorbu, slaví 90 let od narození svého zakladatele. Byl jím významný olomoucký fotograf a průkopník výtvarné pedagogiky, jehož jméno nese škola v názvu. Při té příležitosti uspořádala ve své galerii výstavu jeho fotografií.

Na výstavě najdeme Stiborovy charakteristicky ztvárněné černobílé snímky z cest za památkami antického Řecka i megalitickými stavbami ve francouzské vesnici Carnac. Fotografie žákům slouží i jako inspirace a učební materiál.

Talentovými zkouškami letos prošlo a do školy nastoupilo přibližně 130 nováčků. „Hodně spolupracujeme s učiteli výtvarné výchovy na základních školách, kteří třeba upozorní rodiče na výtvarné předpoklady jejich potomků. Některé děti přivádějí rodiče, kteří sem sami chodili,“ dozvídáme se od ředitelky Zuzany Hrubošové. Kurzy malby ale navštěvují i dospělí.

„U mladších dětí nevolíme specializace, protože naší filozofií je, že děti by se měly naučit orientovat ve všech nám dostupných oblastech výtvarné činnosti. Výtvarné problémy se snaží řešit různými technikami. Teprve až dospějí a mají zkušenosti, volí si specializaci. Nabízíme keramiku, fotografii, multimédia, práci se dřevem, kresbu a malbu, nebo samostatnou malbu,“ přibližuje ředitelka.

Inspirací jsou žákům fotografie i výlety do přírody

Každý pedagog volí jiná dlouhodobá témata, která se svými studenty bude následně nahlížet a zpracovávat z různých úhlů. Žáci, kteří pracují na tématu lesa, začínají malbou inspirovanou fotografiemi, následně je čekají i výlety do přírody. Při jiném z programů začínají takzvanou mentální mapou, kdy žáci vytvářejí diagramy, do kterých zapisují asociace na téma voda. Učitel jim slibuje, že se v dalších lekcích nad rámec výtvarných činností také seznámí s pěstováním masožravých rostlin rosnatek v rašelinou naplněném akváriu.

ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci, výtvarné práce žáků

Při naší cestě po učebnách se setkáváme i s pedagogem oboru fotografie. Jaké to je, učit tento obor na škole, která nese jméno Miloslava Stibora? „ To je opravdu docela záludná otázka. Naštěstí pan doktor Stibor byl mým učitelem na vysoké škole, takže jsem jeho působení absorboval. Na základě toho se snažím pořád vyučovat kromě digitální i klasickou analogovou fotografii, která nás nutí více přemýšlet. Ale učíme nově i multimediální ateliér, kde se žáci a studenti setkávají s různými animacemi, ozvučováním a videonahrávkami, které zpracovávají,“ říká pedagog Juraj Sosna.

„Mám dobrý pocit, že s čistým svědomím tatínkův odkaz nesu dál. Snažíme se, aby škola tatínkovi dělala radost, i když se na nás už teď dívá svrchu,“ říká na závěr ředitelka Zuzana Hrubošová, která je zároveň dcerou Miloslava Stibora.

Autor:Aleš Spurný