17. lestopad - Deň boja za svobodo a demokracio

Jiří Vrba alias Stréček Křópal
Jiří Vrba alias Stréček Křópal

Jak to bude vypadat, když se bodrý hanácký světák Stréček Křópal z Břochovan dostane k mikrofonu? Svérázný hanácký pohled na svět a vytříbená nářeční mluva.