Ach, ty čárky! Jak psát správně věty se spojením „stejně jako“ poradí bohemista

20. březen 2018

Psaní čárek je ve velké části jazyků světa obtížnou pravopisnou kapitolou. V českém pravopisu má čárka velmi důležitou roli.

Slouží hlavně k vyznačení toho, jak těsné je spojení mezi větami a větnými členy. Dalo by se říct, že čárky zpřesňují text, umožňují vyhnout se některým dvojznačnostem. Podíváme se dnes na jednu drobnost – na čárku u spojení typu stejně jako nebo podobně jako. Tyto výrazy totiž fungují ve větách s dvojím významem. Buď vyjadřují nějaké srovnání, nebo jsou výrazovým prostředkem slučovacího spojení. Přítomnost nebo nepřítomnost čárky před slovním spojením stejně jako nebo podobně jako se řídí právě významem.

Spustit audio