Bôdem se válet jak vorvani ve vaně aneb dovolená v Českô

Stréček Křópal z Břôchovan zavzpomínal na možnosti dovolené svého mládí a porovnal je s dnešními možnostmi.

Svérázný hanácký pohled na svět a vytříbená nářeční mluva. Krátké postřeh v naší rodné hanáčtině, o tom, co nás páli, aj nepáli.