Bohaté prostějovské předměstí jménem Vrahovice

22. září 2014

Může se vám stát, že Vrahovicemi projedete a ani si nevšimněte zajímavých zákoutí a památek s příběhy. Vede tudy totiž poměrně rušná silnice z Prostějova směrem k Vrbátkám.

Vesnice leží pod návrším na východ od centra Prostějova, k němuž patří od roku 1973. Na jejím území se nachází bývalá osada Trpenovice, dnes pod názvem Trpínky a také místní část Hrázky, která patřila do roku 1924 k Držovicím. 12. května 1946 tu byla otevřena nová železniční zastávka.

Dominantou vsi je velký farní kostel sv. Bartoloměje, jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem v novorománském slohu. Nad oltářním obrazem sv. Bartoloměje vidíme sochu Sedmibolestné Panny Marie, připomínající, že na smrtnou neděli před léty chodila procesí z jiných farností do tohoto kostela. Ve věži visí dva staré zvony z roku 1586 a 1587.

Hřbitov za kostelem svědčí o tom, že jsme v kraji bohatých sedláků z úrodné Hané.

Kromě řady dalších drobných památek tu najdeme tu tři pěkné barokní plastiky: V parčíku u kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1735, sv. Florián z roku 1744 se nachází v dalším malém parku (dříve návsi Trpínek), ve Vrahovické ulici si můžeme všimnout Piety z roku 1747 na zdobeném podstavci, sv. Jan Sarkander stával nad cihelnou.

Socha Piety

Tajemně působí úvoz nad železniční tratí zvaný Špica podle jehlanu – pomníku na scelování pozemků v letech 1925 – 1927. Dnes leží poškozený mezi kopřivami. Dříve prý v tomto úvoze tábořila mládež.

O názvu obce se zmiňuje legenda, podle níž byl vrah z Vrahovic zadržen v sousedních Držovicích a popraven v nedalekých Smržicích.

autoři: Ján Kadlec , Aleš Spurný
Spustit audio