Bořivoj Šarapatka: Problémy s půdou jsou opravdu velké

Stav české krajiny se neustále zhoršuje. I na Českou republiku doléhají klimatické změny. „Půda je poškozována řadou degradačních faktorů jako je eroze půdy, utužování půdy, ztráta organické hmoty či okyselování půd,“ uvádí Bořivoj Šarapatka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Profesor Bořivoj Šarapatka, který na přírodovědecké fakultě pracuje od roku 1990  se specializuje na optimalizaci využívání krajiny, ochranu půdy a na agroekologii. Je držitelem tří patentů v oblasti netradičních zdrojů energie, autorem osmi monografií, cca 150 vědeckých a populárně vědeckých článků.

„K nejzávažnějším problémům s půdou patří i zábory. Na rozdíl od degradace půdy, kdy se nám mění vlastnosti půdy, tak u těch záborů o ní přicházíme úplně. Výstavbou, těžbou a dalšími typy záborů,“ dodal Bořivoj Šarapatka.

Z rozhovoru se dále dozvíte, jak lze bojovat proti suchu, jaká je půda na Hané, zda umíme hospodařit s půdou a jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi.

autor: cho
Spustit audio