Členská schůze Sdružení pro rozhlasovou tvorbu

Nezávislé sdružení rozhlasových tvůrců a fanoušků

Dámy a pánové, přijměte naše pozvání na Členskou schůzi Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, z. s. Proběhne v úterý dne 13. září 2016 od 14.00 v Galerii Vinohradská 12. Na programu je rekapitulace naší činnosti za uplynulá dvě léta, zpráva kontrolní komise, volba výboru a další. Schůze potrvá cca 60 minut. Budeme potěšeni, když se dostavíte v hojném počtu, abychom byli usnášeníschopní. Předem vám děkujemea těšíme se na shledání. Za Výbor SRT Michal Bureš,předseda