Co nemusím dělat dnes, to odložím na zítra. Prokrastinujete často?

28. březen 2016

Zdá se, že charakteristickým rysem dnešní doby je orientace všeho na výkon. Konkurence a obava ze ztráty zaměstnání vede velkou část lidí v produktivním věku k pracovnímu přepínání.

Kvůli práci se zapomíná na rodinu a soukromý život. Peníze dnes motivují lidi k čím dál větším výkonům, protože si dneska může člověk za peníze koupit daleko víc věcí a zážitků než třeba za socialismu. Po dětech se zase chce, aby studovaly – mít vysokoškolské vzdělání je dneska skoro normou. O maturitě, kterou před sto lety měl jen zlomek populace, ani nemluvím.

A výkon se požaduje i tam, kde bychom ho vlastně nehledali – žít zdravě a „být bio“ je velký výkon. Podobně například od rodičů se dnes očekává, že budou něčím jako psychology nebo životními kouči pro své děti – to je taky obrovský výkon. A protože každá akce vyvolává reakci, objevují se v důsledku důrazu na výkon takové pozoruhodné jevy, jako je prokrastinace.

Nepříjemné a akutní povinnosti jdou stranu

Termín prokrastinace, kterého je mimochodem plný Facebook a který zná skoro každý mladý Čech, označuje stav, kdy člověk dělá něco jiného, než by měl dělat, ale má pro tuto změnu plánu nějaké racionální a přesvědčivé vysvětlení.

Prokrastinace - strach z práce

Nějakou nepříjemnou povinnost, kterou by měl splnit právě teď, odloží prokrastinující člověk na jindy, a věnuje se nějaké jiné povinnosti, která není tak nepříjemná, ale která zároveň není nijak akutní.

Nebudu například vyřizovat urgentní obchodní korespondenci s problematickými partnery, protože je mi to nepříjemné, ale místo toho vymyslím nějaký nový a ještě dokonalejší systém, jak třídit a archivovat důležité dokumenty.

Prokrastinace často přeroste v bludný kruh

Jistě nikoho nepřekvapí, že termín prokrastinace se do češtiny dostal, podobně jako mnoho jiných nových slov, prostřednictvím angličtiny. Ale i anglické procrastination má hlubší kořeny – ty sahají až k latinskému slovesu procrastinare s významem „odkládat na zítřek“. Je tu jednak předpona pro-, která má podobný význam jako české pro-, a jednak je tu latinské příslovce cras ve významu „zítra“.

Prokrastinace je, jak se zdá, přirozený obranný mechanismus – ale ve světě, ve kterém tolik záleží na výkonu, přeroste taková prokrastinace často v bludný kruh. Proto je dobré o tom slově a o tom jevu samotném vědět.

Spustit audio