Co znamenají zkratky LPG a CNG

26. březen 2019

Velmi běžnou zkratkou, jejímž zdrojem je vědecké vyjadřování, je dnes LPG. Tuto zkratku vidíme typicky na nálepkách na autech, zpravidla nedaleko plnícího otvoru nádrže. Zkratka LPG se dostala i na dopravní značku, která zakazuje vjezd vozidel poháněných plynem, typicky třeba do podzemních garáží.

Skutečnost, že zkratka LPG odkazuje k tomu, že konkrétní auto jezdí na plyn, je dobře známá. Ale na otázku, jaká slova jsou ve zkratce LPG komprimována, jen tak někdo neodpoví. To je totiž typická vlastnost zkratek – často víme, k čemu odkazují, aniž bychom však věděli, co přesně je za jejich písmeny skryto. LPG je zkratka anglického slovního spojení Liquified Petroleum Gas, tedy doslova přeloženo: „zkapalněný ropný plyn“. Vlastně je to směs různých plynů, stejná směs, které se hlavně dřív říkalo propan-butan.

V týchž automobilních souvislostech jako LPG se objevuje i zkratka CNG. I za ní se skrývá anglické slovní spojení, a sice Compressed Natural Gas, tedy „stlačený zemní plyn“. To je palivo ještě ekologičtější než LPG, tedy než onen „zkapalněný ropný plyn“.

Je celkem dobře, že se už běžně, hlavně v domácnostech, neužívá jedovatý svítiplyn, jehož název je otiskem z německého Leuchtgas. I na svítiplyn kdysi, ve 30. a 40. letech 20. století, jezdila auta. Stejně jako na dřevoplyn, kterému se německy říkalo Holzgas. Není vůbec náhoda, že právě v technických termínech se odrážejí cizojazyčné vzory: kdysi to byla němčina, teď je to angličtina.

Spustit audio