Domažlicko jako na dlani uvidíte z obnovených vyhlídek Chodovských skal

6. červen 2014
Česko – země neznámá

Podle pověsti podobné té o Blaníku také v Chodovských skalách na Domažlicku čeká v hoře bájné vojsko připraveno pomoci národu. Zatímco bájní rytíři odpočívají, aktivní lidé na Chodovských skalách obnovili zaniklé vyhlídky.

Z Chodovských skal se Vám tak nyní skýtá úžasný pohled východním a západním směrem na významná pohoří Domažlicka. I samotná přírodní památka Chodovské skály určitě stojí za výlet.

Přírodní památku Chodovské skály najdete u obce Chodov na Domažlicku. Vyhlášena byla teprve před pěti lety, v roce 2009. Doporučený přístup na Chodovské skály je od obce Pec. Hřeben skal je porostlý borovicemi a duby, ale na nejvyšších místech skýtá nádherné pohledy do krajiny.

Od června letošního roku tu navíc najdete panoramatické panely, popisující pohoří před vámi. Na ně je z Chodovských skal opravdu dobrý výhled. Západním směrem můžete vidět známý Čerchov i méně známý Malý Čerchov, Malinovou a Babí horu. Východním směrem máte jako na dlani pohoří Hrádek, Na zámku, Na hlavě a Spálený vrch.

Jedinečnost místa je podle pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti Český les hlavně v tom, že tento křemenný val nestačili v minulosti lidé nijak využít a odtěžit. Trochu tomu pomohla také nízká kvalita zdejšího křemene. Nešel totiž používat ve sklářském průmyslu. Stopy po těžbě ovšem najdete i zde. Dnes zarostlé jámy jsou dokladem toho, že se i tady křemen těžil. Používal se ale jen pro stavební účely, například jako podklad při stavbě silnic.

Křemen

Před 600 miliony let byste stáli na břehu moře

Křemenný val Chodovské skály je zajímavý i pro svůj geologický původ a dávnou historii. Před 600 miliony let tu totiž bylo pobřeží. Dál do vnitrozemí se už rozprostíralo jen moře. Český křemenný val je geologickou zvláštností a evropskou raritou. Tvoří ho pásmo nesouvislých křemenných žil, které se táhnou od německého Furth im Wald přes Českou Kubici až k Tachovu.

Díky svojí odolnosti vůči erozi zůstaly tyto skalní útvary v krajině dodnes. V terénu mnohdy vytváří jakoby vymodelovaná návrší. Na nich naši předkové s oblibou stavěli kostelíky, kapličky nebo boží muka. Pro člověka měla tato místa posvátný význam už od starověku.

Chodovské skály

Takto dochovaných křemenných valů jako Chodovské skály ale moc nenajdete. Většinu podobných míst totiž pohltila výstavba nebo je lidé v minulosti zasypali odpadem. Stejný osud málem postihl i Chodovské skály.

Nové vyhlídky na této přírodní památce u Chodova na Domažlicku jsou věnované zesnulému geologovi a historikovi Jiřímu Hlávkovi. Ten se mimo jiné výrazně zasadil o průzkum a záchranu Chodovských skal. Na jedné z nich jeho památku připomíná pamětní deska, o kousek dál informační tabule.

autor: Pavel Halla
Spustit audio