Dubčany jsou vesnicí se zachovalou dispozicí staroslovanské osady

20. březen 2024

Dubčany jsou hanáckou vesnicí položenou v rovině mezi Cholinou a Příkazy. Jejich historie je docela stará a pohled na obec z výšky prozrazuje, že možná ještě starší, než prozrazují historické prameny.

Pohled na internetové letecké mapy či z letadla odhalí, že centrum Dubčan není klasickou hanáckou ulicovkou z rozšířenou návsí, ale připomíná spíše jakési hradiště. Odborníci míní, že je to pozůstatek původní dispozice staroslovanské osady – tzv. Okrouhlice, která předcházela současné vesnici. Příjezd na náves od severu byl ještě nedávno nazýván brána.

Obec se také patrně nacházela v lese, neboť jméno Dubčany vychází z míst, kde rostly duby, což připomíná i žalud ve znaku obce.

Nejstarší historická zmínka o obci je zároveň nejstarší zmínkou o vladyckém rodu, který se po Dubčanech psával. Zmiňuje jakéhosi Medvídka z Dubčan a pochází už z roku 1342. To je kupodivu poměrně pozdě, tedy pokud připustíme, že zde obec stávala již v dobách prehistorických.

Nevím, zda Medvídek z Dubčan obýval dubčanskou tvrz, jeho syn Šebor na počátku 15. století je však už zmíněn jako majitel tvrze a úředník. Zajímavé je, že další z potomků rodu Jan byl renomovaným lékařem a v roce 1415 byl jmenován rektorem olomouckých škol a o rok později i kanovníkem.

Dubčanská náves připomíná spíše náměstí

Zajímavé je, že ve 14. století jsou kolem Dubčan jmenovány ještě dvě obce s německými jmény Dürrenbach a Greyden, které však později zanikly.

Samotná obec byla majetkem drobných vladyků až do roku 1546, kdy ji odkoupilo město Olomouc. Tvrz zanikla a na jejím místě byl vybudován malý rybník. V 19. století prý byly při jeho čištění objeveny sklepy někdejší stavby. Zástupce vrchnosti v obci byli dva svobodníci nebo také půhončí. Ti zajišťovali úřední agendu v obci. V pozdější době byl v Dubčanech vrchnostenský hospodářský dvůr. Farní správu pro obec zajišťoval kněz v nedaleké Cholině. V roce 1869 si místní vystavěli uprostřed návsi dnešní kapli sv. Isidora.

V roce 1875 byla v obci vybudována i školní budova. Staré statky byly postupně přebudovávány. Ještě v polovině 19. století měla část zdejších gruntů klasické žudry. Na počátku 18. století žilo v Dubčanech 24 usedlých rodin. V polovině 19. století je zde evidováno 255 obyvatel a na přelomu 19. a 20. století jejich počet vzrostl na 322.

Kaple sv. Isidora.

Dubčany jsou vesnicí obklopenou intenzivně využívanou zemědělskou krajinou. Vede tudy cyklotrasa z Choliny do Nákla. Právě při této cestě, kterou chodívali místní do kostela do Choliny, najdeme půvabný sloup Panny Marie Immaculaty. K dalším památkám patří například socha sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Lurdské a také pomník padlým u kaple.

autor: kbz
Spustit audio