Fuková plánuje řadu důležitých kroků v oblasti integrace a participace Romů

28. únor 2024

Na doporučení vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové jmenovala vláda začátkem ledna celkem 13 nových občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Ze stávající sestavy zůstali pouze čtyři. Celkově má Rada 34 členů, z toho 17 občanských členů, z nichž 16 je Romů. Předsedou Rady je premiér Petr Fiala, místopředsedkyní je zmocněnkyně Lucie Fuková. Ta plánuje pro letošní rok řadu důležitých kroků v oblasti integrace a participace Romů, a také nový způsob práce Rady.

„Nejde jen o to splnit účast a hlasovat o návrzích, ale o to připravovat, komentovat, navrhovat,” říká Fuková.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace.

„Pokud jsem členem Rady, musím si uvědomit, jaké mám možnosti, že mohu ovlivňovat zásadní rozhodnutí ve vztahu k Romům. Z minulosti připomínám, že jsme několikrát řešili Lety u Písku či nastavení různých dotačních programů. Tento orgán můžeme využívat i k zásadním věcem, jako je například otázka jak dostat romská témata do školních osnov. Jak docílit toho, aby se děti o Romech v různých souvislostech učily - o historii, o jazyce, nebo třeba s čím se současné romské děti a celkově společnost potýkají. Pro mě jsou důležitá aktuální témata soužití různých menšin.”

Vládní zmocněnkyně Fuková zahájila jednání s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) a s Národním pedagogickým institutem. Velkou roli zde mají občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny:

„Dostanou prostor vytvořit vzorové školní vzdělávací programy tak, aby v sobě předměty zahrnovaly romské téma.” 

Klíčovým bodem jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny bylo začátkem února projednání přijetí právně nezávazné definice anticikanismu. To je jedno z opatření obsažené ve strategii romské integrace. A senátní Výbor pro lidská práva 13. února jednomyslně podpořil pracovní definici anticikanismu jako diskriminaci Romů.

„Definici přijal a podporuje myšlenku protiromských postojů. Odmítá jakékoliv projevy nenávisti,” shrnuje zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková a dodává: 

„Anticikanismus je neprávní definice. Jde o symbolické potvrzení toho, že v ČR existuje. Politické vyjádření znamená zájem o změnu.”

„V právní rovině u nás existuje antidiskriminační zákon, trestní zákon, který jasně říká jak se chovat v různých situacích. Bohužel stále málo lidí má znalost jak postupovat v případě diskriminace. Na tom je potřeba hodně pracovat. Obrátila jsem se na veřejného ombudsmana Křečka a domluvili jsme se na tom, že budeme dělat společně osvětu o tom jak postupovat v případě diskriminace. Zároveň chystáme vzdělávací workshop pro občanské členy Rady a chceme pozvat i neziskové organizace, aby mohly poskytovat asistenci v terénu.”

autor: Rena Horvátová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.