Historické desky na starém mostě v Moravské Třebové připomínají dvě velké povodně

24. červen 2015
Česko – země neznámá

Na jednom z mostů poblíž silnice I/35 v Moravské Třebové v Pardubickém kraji jsou na kamenném zábradlí umístěny dvě zajímavé, historicky vzácné desky. Popisují totiž následky dvou velkých povodní. Jedna postihla město v roce 1663, druhá o sto let později.

Povodňové pamětní desky jsou umístěné na starém kamenném mostě poblíž hráze dávno zaniklého rybníka. Celek tvoří zděná stěna rozčleněná na tři stejná pole. Každé z nich je na vrcholu zakončeno římsou a prostým štítem s tzv. dělovým křížem. Středové pole obsahuje již značně poškozený reliéf Kalvárie s torzem původně obsáhlého nápisu.

V levém poli je umístěna kamenná deska s lichtenštejnským erbem a textem v němčině z roku 1665. Pole vpravo vyplňuje mladší deska z roku 1770, na níž je rovněž lichtenštejnský knížecí znak, pod ním německý text a na spodu průpovídka s chronogramem.

Starší z desek popisuje katastrofální povodeň z roku 1663, způsobenou nebývale silnou průtrží mračen. Nejsmutnější bilancí bylo kromě značných hmotných škod zmaření 33 lidských životů.

Současný stav desek

Mladší deska z roku 1773 hovoří o další povodňové vlně, která opět způsobila velké škody na majetku. Teprve tři roky po této katastrofě byl zbudován kamenný most, který dnes zdobí povodňové kamenné desky.

Pamětní desky mají kromě nesporného historického významu svoji cenu i jako ukázka proměny úředně použitého písma v rozmezí sta let. A také hodnotu z pohledu heraldického. Dokládají úpravu původního lichtenštejnského erbu karlovarské větve na erb druhé rodové linie gundakarovské.

V roce 2002 nechala moravskotřebovská radnice povodňové desky zrekonstruovat, o jedenáct let později je ovšem poničili vandalové. Město proto chystá jejich další opravu.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2679.1796195743623!2d16.667689097179103!3d49.75710522828447!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDQ1JzI0LjciTiAxNsKwNDAnMDQuMyJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1435138885186" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
autor: PAV
Spustit audio