Husův sbor v Kojetíně je původně nejstarší synagogou v kraji

7. červenec 2016
Kojetín - hlavní sál Husova sboru

Náboženská obec Církve československé husitské v Kojetíně byla založena v letech 1927 -1929, její současný svatostánek v tu dobu sloužil k setkávání s Hospodinem již více než 500 let.

Původní synagoga, kterou sbor byl, patří podle názoru odborníků k nejstarším v kraji. Její počátky sahají až do 15. století. II. světová válka znamenala zánik zdejší židovské obce a v roce 1953 synagogu převzala Církev československá husitská.

Nutno říci, že ze synagogy se dodnes zachovalo mnohé. Současné kolumbárium je postaveno v sále s klenbou ve stylu vladislavské gotiky. Nechybí zde ani prastaré rituální umývadlo. Také hlavní sál sborového domu má ještě částečně původní výzdobu někdejší synagogy.

Na původní účel stavby narazíme ovšem i na dalších místech – například v hlavním vstupu nebo na ženské galerii, která slouží jako zimní modlitebna a prostor pro menší setkání.

Zajímavý je ovšem i přístup současné náboženské obce, která na společných rysech sborového domu se synagogou staví. Stále to je podle nich dům sloužící k modlitbě.

Kojetín - riutální umvadlo v kolumbáriu