Jablunkovské šance sloužily k ochraně před Turky, dnes se tam pasou ovce

14. červenec 2014
Česko – země neznámá

Římské legie, obchodníci se solí či mědí. A dnes nekonečné proudy kamionů. Ti všichni při svém putování využívali odedávna strategické místo - Jablunkovský průsmyk v Moravskoslezských Beskydech.

Ten byl branou z Podunají a Pováží do Slezska a dál k Baltu. A protože doby nebyly vždy pokojné, muselo se toto místo také chránit. První zmínku o jakémsi strážisku máme už z roku 1327. Teprve však v polovině 16. století kvůli hrozící invazi Turků a Tatarů rozhodly slezské stavy o obnovení či vybudování tvrzí podél slezsko-uhreských hranic. Vzniklo jich hned několik, v Bukovci, Hrčavě, Javořince, Svrčinovci a Čierném. Ta největší byla právě v místě dnešních Mostů u Jablunkova.

Původně byla zbudována pouze ze dřeva ve tvaru nepravidelného čtyřhranu a sloužila jen jako pozorovatelna. Později k ní přibyla hvězdicovitá část, která je z leteckého pohledu patrná dodnes. Vybudovaly se také hradby, kamenné valy a dřevěné palisády. V dobách největšího rozkvětu zde stávala kaple, poštovní úřad a své sídlo zde měl také místní fojt.

Zbytky Jablunkovské šance

V současnosti jsou šance chráněným územím a jsou stále dobře patrné v terénu. Zachovaly se bývalé vodní příkopy s valy, zbytky hradeb z původního opevnění a obranný příkop. Jsou volně přístupné, pohodlně k nim můžete dojet autobusem do Mostů u Jablunkova, části Šance, autem či na kole. A pokud se tam vydáte teď v létě, potkáte tam stádo ovcí. Tedy ty nejekologičtější sekačky spásající vzrostlou trávu na místech, kde se to kdysi hemžilo vojáky.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3452.577629792463!2d18.74325824831968!3d49.49846788347717!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDI5JzU0LjEiTiAxOMKwNDQnMzUuMSJF!5e1!3m2!1scs!2s!4v1404922353987" width="610" height="360" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Artur Kubica
Spustit audio