Jak čelit hybridnímu působení? Na to se zaměřilo největší cvičení českých speciálních sil

19. srpen 2018

Jaké jsou aktuální bezpečnostní hrozby v Evropě? Co to je hybridní působení a jak mu čelit? Právě na tyto otázky se soustředilo zatím největší odborně taktické cvičení speciálních sil české armády, které proběhlo ve druhé polovině září na území České republiky. Zúčastnilo se ho zhruba 250 vojáků.

V našem kraji proběhlo cvičení na dvou místech, na základně Hamry cvičil pozemní prvek a na letišti v Prostějově zase prvek letecký. V první části cvičení proběhl stmelovací a odborný výcvik a ve druhé části nastalo plnění konkrétních bojových úkolů.

Scénář cvičení Dark Shadow 2017 byl založen na aktuálních bezpečnostních hrozbách v Evropě. Velkou roli v hybridním působení (někdo tomu jevu říká hybridní válka) hrají podle velitele prostějovské 601. skupiny speciálních sil Davida Franty polovojenské jednotky, bývalí příslušníci speciálních sil, stejně jako například bývalí členové zpravodajských služeb. Značný vliv podle něj mají také informační a psychologické operace, včetně propagandy.

„V některých evropských státech se nacházejí bývalí příslušníci těchto složek, kteří už jsou do jisté míry integrováni do společnosti, proto jsou ze strany společnosti a místních obyvatel vnímáni jako běžní občané. Nicméně tito lidé mají unikátní sadu dovedností a schopností a mají také vazby na své bývalé nadřízené, respektive současné nadřízené těchto složek, kteří jsou ale v jiných zemích a mohou tak ovlivňovat dění uvnitř státu, kde se tito příslušníci nachází,“ upřesňuje plukovník Franta.

Jaké jsou ty největší hrozby?

„Na to neexistuje jednoznačná odpověď. V jedné zemi to může být snaha ovlivnit obyvatelstvo a hrát na strunu toho, co lidem vadí a co nemají v dostatku. Někde to může být snaha hrát nacionální kartu a jinde to zas může být začlenění se do společnosti například jako člen střeleckého spolku. Tak může vzniknout nová vlivová skupina, která ovlivňuje dění v regionu nebo v kraji. Právě to je to hybridní působení, že ta hrozba je šitá na míru místním podmínkám. Pokud bychom se bavili o jednotlivých zemích Evropy, tak by to pokaždé vypadalo jinak. Klíčovou je vždy vnější snaha dění uvnitř země destabilizovat,“ vysvětluje plukovník Franta.

Střelecká příprava, taktická příprava, odborná příprava, zdravotní příprava, spojovací příprava, aeromobilní operace, výsadková příprava a plánování úkolů a příprava na jejich plnění. I to bylo součástí nácviků.


Cvičení Dark Shadow 2017 se účastnili příslušníci 601. skupiny speciálních sil včetně příslušníků aktivních záloh 601.skss, která sídlí v Prostějově, příslušníci Centra podpory speciálních sil, které v minulém roce vzniklo v Olomouci a Leteckého odřadu pro speciální operace (SOATU) a příslušníci 103. centra CIMIC/PsyOps. Cílem cvičení bylo připravit a nasadit jednotku tvořenou pozemním a leteckým prvkem speciálních sil posílenou o prvky bojové podpory k vedení a podpoře speciálních operací v rámci fiktivní mezinárodní operace a tím přispět k mezinárodnímu úsilí při obnově státního uspořádání a stabilizaci fiktivního státu.

„Na střelnici procvičujeme reálnou reakci na napadení nepřítele. Jednotka musí zareagovat, rozvinout se a provést taktickou činnost. Buď to může být přímý útok, ústup nebo se velitel může rozhodnout pro obchvat,“ říká příslušník bojového odřadu speciálních sil.

Aby byly situace maximálně realistické a aby si vojáci vyzkoušeli všechny možné varianty, tak jim instruktoři situace různě komplikují. Může dojít také k neočekávané události a změně plánu.

„Jedna z ofenzivních činností, které náš útvar provádí, je útok na vozidlo, jehož cílem je získání zajatců, kteří jsou pak použiti k získávání dalších informací,“ říká při plnění jednoho z úkolů velitel roty speciálního určení.

Léčka na vozidlo

Cvičení se zúčastnily také aktivní zálohy 601. skupiny speciálních sil, které tvoří jednu z pravidelných jednotek útvaru a plní běžné úkoly, které jsou potřeba. Provádí hlavně speciální průzkum nebo doplňují jednotky profesionálních vojáků tam, kde je potřeba více příslušníků.

„Docházíme na pravidelná cvičení podle potřeb našeho útvaru, celý rok se udržujeme v kondici a udržujeme si také dosažené vědomosti a znalosti tak, abychom v případě povolání na cvičení byli schopni plnit úkoly tak, jak jsou po nás požadovány,“ říká nadporučík aktivních záloh.

Do cvičení se poprvé zapojilo také Centrum podpory speciálních sil, které v loňském roce vzniklo v Olomouci.

autor: pese
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová