Jaké pravopisné chytáky nás mohou překvapit?

15. únor 2017
Obalem, který máte vždy po ruce, je látkový pytlík, vlastnoručně ušitý

Když se teď před pololetním vysvědčením psaly ve školách všelijaké peprné písemky, mimo jiné z češtiny, ptal se mě můj syn na to, proč se píše vápenný se dvěma n, ale plátěný jenom s jedním n, když přece základová slova vypadají po slovotvorné stránce stejně – vápno, plátno.

Odpověď samozřejmě není úplně jednoduchá, protože se v českém pravopise do značné míry uplatňuje zřetel k tomu, jak byla konkrétní slova kdysi vytvořena a jak kdysi zněla. Respektuje se historický vývoj, jak ostatně vidíme na příkladu rozlišování měkkého a tvrdého y – dvěma různými písmeny se v současné češtině zapisuje jedna a táž hláska.

Vysvětlujeme pozadí gramatiky

Proč psát dvě n ve slově vápenný, to lze snadno vysvětlit. Jedno n pochází ze základového slova vápno, druhé n je pak z odvozovací přípony -. Čecha, který alespoň trochu čte a má zažitý grafický obraz jazyka, to nepřekvapí – jsme prostě zvyklí na to, psát trochu jinak, než vyslovujeme.

A přicházíme ke slovu plátěný, ve kterém se píše, celkem překvapivě, jen jedno n. Je tomu tak proto, že slovo plátěný není přímo odvozeno od slova plátno, ale od jeho starší podoby plát, které znamenalo „kus látky“.

V tomto významu se toto slovo zachovalo v některých jiných slovanských jazycích. Základem je tu tedy plát a odvozovací příponou je pak: -ěný. Uznávám ale, že tohle nemůže nikdo jen tak vědět – musí se prostě naučit, že ve slově plátěný je jenom jedno n a že tedy patří do stejné řady jako slova slaměný nebo olověný.

Psaní o trojklaném nervu už nás nebolí

Z několika málo skutečných pravopisných chytáků, pokud jde o psaní jednoho nebo dvou n, bych ještě zmínil slovo trojklaný, které se jako termín objevuje ve spojení trojklaný nerv, což je ten známý velký nerv ve tváři, který zajišťuje citlivost obličeje, obsluhuje žvýkací svaly a za určitých okolností dokáže velmi bolet.

Přídavné jméno trojklaný se píše s jedním n, protože souvisí s trpným příčestím slovesa klát ve smyslu „dělit se na více částí“. Trojklaný doslova znamená „na tři větve rozdělený“ a jde o přídavné jméno, které má vlastně podobný původ jako slovo rozkopaný, kde nás určitě nenapadne psát víc než jen jedno n.