... JAZYKOVÉ - HYPERKOREKTNOST III

12. červen 2006

Minulý týden jsme si na konci našeho češtinářského okénka položili otázku, zda je korektní věta Kůzle a tele si spolu hrála. Odpověď je, že by v zásadě - podle platných pravidel - neměla být tato věta považována za chybnou, i když zní velmi divně.

Jestliže máme ve spisovném jazyce Děvčata si zpívala, mělo by být v pořádku i vyjádření Kůzle a tele si spolu hrála. Potíž je však v tom, že spisovná koncovka -a v příčestí minulém k podmětu množného čísla středního rodu je důsledkem ne zcela promyšleného zásahu obrozenských jazykovědců. Tato koncovka je uměle oživený jazykový prostředek stejně jako třeba vztažné zájmeno jenž nebo sada českých přechodníků typu jda, jdouc, jdouce. Je to něco, co žilo ve středověké češtině, ale už v době národního obrození, tedy na přelomu 18. a 19. století, to bylo běžnému jazyku zcela cizí. A tím více dnes. K příkladu s kůzletem a teletem ještě dodejme, že zde pravidla spisovné češtiny umožňují - jaksi pro jistotu - i daleko přirozenější koncovku -y: Kůzle a tele si spolu hrály.
Minulý týden jsme si na konci našeho češtinářského okénka položili otázku, zda je korektní věta Kůzle a tele si spolu hrála. Odpověď je, že by v zásadě - podle platných pravidel - neměla být tato věta považována za chybnou, i když zní velmi divně. Jestliže máme ve spisovném jazyce Děvčata si zpívala, mělo by být v pořádku i vyjádření Kůzle a tele si spolu hrála. Potíž je však v tom, že spisovná koncovka -a v příčestí minulém k podmětu množného čísla středního rodu je důsledkem ne zcela promyšleného zásahu obrozenských jazykovědců. Tato koncovka je uměle oživený jazykový prostředek stejně jako třeba vztažné zájmeno jenž nebo sada českých přechodníků typu jda, jdouc, jdouce. Je to něco, co žilo ve středověké češtině, ale už v době národního obrození, tedy na přelomu 18. a 19. století, to bylo běžnému jazyku zcela cizí. A tím více dnes. K příkladu s kůzletem a teletem ještě dodejme, že zde pravidla spisovné češtiny umožňují - jaksi pro jistotu - i daleko přirozenější koncovku -y: Kůzle a tele si spolu hrály. na vývojové tendence uvnitř jazyka a zajistit, aby měl uživatel spisovné češtiny k dispozici dostatečnou nabídku živých a zároveň přiměřeně důstojných jazykových prostředků. Praxe taková je a doufejme, že takovou zůstane a že bude ušetřena všech výstřelků - i těch, které by vedly k opačnému extrému, totiž k přílišnému rozvolnění spisovného jazyka a k poklesu jeho společenské prestiže.

Pořad Okolo češtiny vysílá Český rozhlas Olomouc na frekvencích 88,7 , 92,8 a 106,8 FM vždy v pondělí .

Premiéra v 9:30 - repríza ve 14:30.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.