... JAZYKOVÉ - Lump, lotr a padouch

10. červenec 2006

Je skutečně s podivem, kolik slov je v jazyce k dispozici pro situace, kdy chceme někoho negativně ohodnotit - kdy chceme naznačit, že ten někdo je člověk nevalných mravů, špatného smýšlení a činů podlých. Můžeme si ulevit: "Je to ale darebák, lump, lotr, padouch, ničema, křivák, podrazák, grázl!" - A to vybírám ještě výrazy skutečně vybrané.

Pokud jde o trochu mírnější hodnocení něčí špatnosti, pak jsou tu slova jako rošťák, nezbeda, šizuňk a jiná, která člověka odsuzují jaksi s pochopením. Všechna dohromady vystihují lidskou špatnost z různých aspektů, ale často je přece jen těžké je nějak vzájemně významově vymezit. Asi nikdo přesvědčivě nedefinuje rozdíl mezi významem slova lump a lotr. Daleko jednodušší je - přinejmenším pro jazykovědce - odhalit původ těchto slov.

Slovo lump pochází z němčiny, to ostatně naznačuje i jeho hláskové složení. V německých nářečích existuje slovo lumpe, které znamená "hadr". Už tento význam naznačuje cosi nelichotivého. Cesta k lumpovi jako ke člověku škodlivému a neblahému vede však ještě oklikou přes původní německé kompozitum lumpenkerl, což znamenalo totéž jako "chlap oděný v hadry". Nevábně vypadající oděv totiž signalizoval (a je otázkou jestli úplně spravedlivě), že jeho nositel není spořádaný člověk, že je to prostě lump, jak se začalo zkráceně říkat. Naproti tomu slovo lotr má etymologii celkem přímočarou - jde o zkráceninu z německého lotterbube, což znamenalo "ničema, padouch".

No a jsme u slova čistě českého - u slova padouch. To dokonce figurovalo i ve staročeské právní terminologii. Padouch byl syn provinilce, který byl odsouzen k smrti, ale který nakonec nebyl popraven. Cituji z jednoho starého českého rukopisu: Ty děti slovú padúši, protože otec jejich padl pro skutek v súd a od súdu k smrti. Ještě obrazněji fakt odpadnutí od trestu naznačují některé raně novověké české slovníky - padouch je podle nich ten, kdo měl viset na šibenici, ale šťastnou náhodou z provazu v uvozovkách "odpadl". Dodejme, že expresivní zabarvení slova padouch je podpořeno také odvozovací příponou -ouch. I když padouši existovali a existují v každém čase, dnešní právní terminologie toto slovo nepřipouští stejně jako další nelichotivá označení, ke kterým se příště ještě vrátíme. Každý může být podezřelý, obviněný, pachatel nebo odsouzený, ale nikoho si soud netroufne označit jako padoucha, lotra nebo lumpa.

Pořad Okolo češtiny vysílá Český rozhlas Olomouc na frekvencích 88,7 , 92,8 a 106,8 FM vždy v pondělí .

Premiéra v 9:30 - repríza ve 14:30.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.