Loštický Husův sbor předloni oslavil osmdesátiny

Husitský kostel v Lošticích je dominantní stavbou, která je velmi dobře vidět hlavně při příjezdu do města od Mohelnice. Jeho stavba byla dlouho odkládána, před 82 lety se ale zdejší věřící dočkali unikátní novokonstruktivistické stavby, která patří k největším svého druhu v kraji.

Zájem o novou církev se v Lošticích projevil hned v roce 1920, největší přestupy nastaly počátkem roku 1921 u příležitosti tehdejšího sčítání lidu. První bohoslužby se zde uskutečnily 18. března téhož roku v tělocvičně měšťanské školy.

Loštická náboženská obec byla státem uznána v červenci 1921 a bohoslužby byly slaveny ve škole. Základní kámen ke stavbě nového Husova sboru byl položen v červnu 1929 za účasti moravského biskupa dr. Rostislava Stejskala.

Na stavbě realizované dle plánů architekta Jana Sovy se začalo pracovat za velkého nadšení a chuti, ale vinou hospodářské krize byla stavba přece jen roztažena do čtyř let. A tak ke slavnostnímu otevření došlo v neděli 3. září 1933.

Kostel byl přestavován i v následujících letech. Byl zazděn výklenek pro kněze v hlavní lodi chrámu a provedeny některé úpravy střechy. Dodnes se zde zachovala unikátní stavba moderní architektury, provázená tradiční střízlivostí vnitřních prostor protestantských svatyní.

Loštice - Husův sbor