Malé Hradisko je obec několika opevněných sídel s historií sahajících až do dob Keltů

10. březen 2023

Malé Hradisko je vesnice, kterou najdeme na Prostějovsku na svazích Drahanské vrchoviny nad řekou Oklukou. Obec není nijak velká, ale její historie sahá hluboko do minulosti, kdy právě na jejím katastru stávalo jedno z největších měst Kelty osídlené Moravy.

Jen kousek od dnešní obce najdeme na ostrohu nad řekou valy někdejšího keltského oppida Staré Hradisko, které bylo osídleno už v 1. století před naším letopočtem. Bylo to středisko řemesel i obchodu a dokonce se zde razily i mince, což svědčilo o významu tohoto místa. Nakonec Keltové ze zdejšího kraje po přibližně sto letech odcházejí. Proč, to netušíme, víme však, že pak byla zdejší krajina až na výjimky pravděpodobně více než tisíc let pustá a po velkém městě zůstaly jen staré valy.

Až v roce 1358 se ves, tentokrát pod názvem Hradiště opět objevuje v historických pramenech. Podle záznamu tehdy Bernard z Čech směnil svůj podíl v Malém Hradisku a další statky s Janem z Boskovic za držbu na vesnici Bačkov.

Zajímavé je, že na katastru obce na druhém břehu Okluky najdeme ještě jednu historickou stavbu. Je jí tzv. Čertův hrádek. Moc o něm nevíme, ale patrně byl postaven někdy na přelomu 13. a 14. století, snad k ochraně cesty přes Drahanskou vrchovinu. Podle některých odborníků mohl být zničen při dobývání nedalekého Ježova hradu markraběcími vojsky roku 1389. V roce 1512 je již zmiňován jako pustý. Dnes zde najdeme jen nepatrné zbytky valu a základy věže. Hrádek je opředen mnoha pověstmi o loupežnickém pokladu či o hraběnce, která zde našla pouze katův špalek s useknutou rukou s prstenem.

Aby toho nebylo dost, prameny mluví ještě o tvrzi přímo v Malém Hradisku. Měla vzniknout poměrně pozdě, až v 17. či 18. století. Její přesné umístěné není známo, snad měla být nástupnicí někdejšího poplužního dvorce a později měla být přestavěna na pivovar. Problémem Malého Hradiska bylo, že za staletí jeho existence se zde vystřídalo mnoho majitelů. To platilo až do zániku vrchnostenské správy. Víme, že zde byly už v 15. století dva mlýny, později panská hospoda a také pivovar.

Na východní straně obce vznikla v roce 1785 parcelací již zmíněného hospodářského dvorce osada Lerchenfeld česky Skřivánkov. Jméno dostala zdejším obročním Janu Nepomukovi Skřivánkovi. Zajímavé je, že od někdejšího Malého Hradiska osadu oddělovala socha sv. Jana Nepomuckého, která zde v kopii stojí dodnes.

Obyvatelé vesnice se živili zemědělstvím a také prací v okolních lesích. Byla zde však i výrobna potaše, octárna, palírna a další menší provozy. Obec postupně rostla i co do počtu obyvatel. Nejvíce jich zde žilo v roce 1900, kdy je ve sčítání zaznamenáno více než 1100 usedlíků. Pak už jejich počet klesal až do současnosti, kdy zde žije kolem 370 trvalých obyvatel.

V roce 1845 si zde místní postavili kapli zasvěcenou Panně Marii. Ještě o něco starší je kaple se zvonicí ve Skřivánkově se zvonem z roku 1776. Další zvonici se starým zvonem pak najdeme v další osadě patřící k obci. Nese jméno Okluky a najdeme ji dole v údolí řeky. Osada je známá jako rekreační oblast u zdejší malé nádrže. Kdysi zde stával mlýn a zvon na již zmíněné zvonici nad kaplí Panny Marie Růžencové je opravdu raritní. Pochází už z roku 1757 a ulil jej zvonař Melchior Schwan v Olomouci.

Malé Hradisko je východiskem i na cesty do okolní krásné krajiny. Její část je však součástí vojenského újezdu Březina a tak není běžně přístupná. Kromě památek zde najdeme i pozoruhodnou atrakci v podobě samoobslužné pivní budky, která potěší žíznivé turisty i náhodné návštěvníky.

Spustit audio