Matičky a Ježíškovy matičky procházejí o Velikonocích Hanou pod kopci Nízkých Jeseníků

26. duben 2022

Vynášení Pánbíčka nebo hanácky Pánbučka je zvyk, kdy se nazdobený kříž s Kristem nebo socha Krista vzkříšeného a další liturgické a posvátné předměty vynášejí ven z kostela a jsou slavnostně neseny dívkami za doprovodu mládenců v čele průvodu.

Poté jsou nazdobeny, uloženy a druhý den ráno opět procesím neseny zpět do kostela. Starý lidový zvyk je navázán na velikonoční liturgii. Jedna z teorií říká, že zvyk se mohl vyvinout v reakci na josefínské reformy.

Pouze v několika vesnicích na Hané se tomuto obyčeji říká Matičky a Ježíškovy matičky. Proč? O tom mluví několik legend a hypotéz. Některé vyprávějí o loupeživých rytířích na hradu Tepenci, některé o zvrhlých sedlácích, jiné o zámožných zbožných selkách. Další o mariánském kultu, premonstrátech v době rekatolizace a významném mariánském poutním místě na Svatém Kopečku.

Zvyk byl ve 20. století několikrát přerušen, zakázán, ale od roku 1990 opět zdobí Velikonoce v Bohuňovicích a Bělkovicích-Lašťanech, tedy v Bohuňovické s Dolanské farnosti.

Více se dozvíte v dalším dílu seriálku Hanácké rok.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio