Motivovat děti k učení lze i bez známek a žákovských knížek

16. duben 2018

Ke školám, které nestaví hodnocení dětí na známkách, ale na zpětné vazbě a principech, že děti se chtějí učit a že každé dítě je jedinečné, patří Scio škola.

„Slovo scio pochází z latiny a znamená ‚vím‘,“ vysvětluje název školy její metodik Filip Dobrovolný. Spolu s ním mluvil o alternativních metodách vzdělávání a hodnocení dětí na základní škole i ředitel olomoucké Scio školy Michal Vodička, který tvrdí: „Děti potřebují k učení rozmanité a motivující prostředí a především přístup, který stojí na myšlence, že hlavním aktérem učení je dítě.“

autor: pis
Spustit audio