Na Zlaté stoce je k vidění akvadukt. Místo, kde se křižují vodní toky

24. listopad 2015
Česko – země neznámá

Rovinaté Třeboňsko na jihu Čech pokrývaly ve starověku bažiny a močály. Ve středověku začali lidé krajinu pozvolna měnit. Dnes najdete v lesnaté krajině na každém kroku důkazy o důmyslném hospodaření člověka s vodou. Není zde nouze o kanály, propusti, řeku, co teče na vrcholku náspu, nebo akvadukty.

Nejdůležitějším úkolem bylo pro naše předky zbavit půdu přebytečné vody a začít ji zúrodňovat. Vykopali tedy takzvanou Strouhu, umělý odvodňovací kanál, který vzal ovšem za své během husitských válek.

Na něj v renesanci navázal Štěpánek Netolický, který vybudoval unikátní Zlatou stoku, umělý tok o délce 40 kilometrů. Každá generace vodohospodářů po něm pak odvodňovací systém vylepšovala a zdokonalovala. Výsledkem je soustava struh a potoků, ve které nechybí ani akvadukty, tedy přemostění vodního toku jiným vodním tokem.

Známý je akvadukt na dohled od Třeboně. Vede kolem něj naučná stezka Okolo Třeboně, hojně využívaná cykloturisty. Podstatně mohutnější a atraktivnější je ale akvadukt u obce Majdalena.

Zlatá stoka teče většinou po náspu, který se zvedá nad okolním terénem

Renesanční Zlatá stoka tu byla v 70. letech minulého století svedena na betonový mostek, pod kterým teče odvodňovací Železná stoka, zvaná Odlehčovač. Stavba se hůře hledá, protože k ní nevede žádná cesta. Akvadukt je přitom vzdálený zhruba kilometr od vlakové zastávky Majdalena. Nejlépe se k němu dostanete pomocí navigace nebo mapy a to na podzim nebo na jaře, kdy okolí akvaduktu není zarostlé kopřivami a trním.

autor: Filip Černý
Spustit audio