Němí svědci historie: Vaření piva v Olomouci

Reliéf beránka

Pivo je považováno za český národní nápoj a na našem území se v různých variantách pije od nepaměti.

Nejstarším písemným dokladem o pěstování chmele na území českých zemí je listina z první poloviny 11. století.

Jak to bylo s pivem v Olomouci, se od historika Jána Kadlece dozvíte v pondělí 17. září.