Olomoucké části Nemilany a Slavonín ochrání protipovodňové poldry

14. duben 2013

Olomoucké městské části Nemilany a Slavonín se dočkají protipovodňových poldrů. V posledních dvou letech tyto lokality sužovaly časté povodně z přívalových dešťů a způsobily velké materiální škody. Příčinou povodní je kombinace klimatických změn, výstavba silnic, parkovišť, nákupních center a dalších zpevněných ploch.

Studie řeší zejména umístění poldrů v rámci protipovodňové ochrany na říčce Nemilance.

Konkrétně se jedná o její horní tok, do kterého patří oblasti Cihelna, Horní Lán, rychlostní komunikace R35, R46 a křižovatky těchto komunikací, lokalita U statku a Na Dvorského, oblast u Hvězdárny a zástavba místní části Slavonín.

I když poldry budou sloužit jako protipovodňová ochrana zastavěné části Slavonína, dopady se promítnou do celého toku říčky Nemilanky včetně místní zástavby.

autor: bam
Spustit audio