Osoba blízká u porodu pomůže ženě vytvořit přirozené prostředí, říká zkušený porodník Tomáš Látal

2. březen 2023

Porod v režii a autonomii maminky, jistě i nové technické a medicínské možnosti a samozřejmě vítaná přítomnost osoby blízké u zrodu člověka – srovnání porodu dnes a třeba před třiceti lety spočívá především v rozhodování rodičky a také alternativních režimech a možnostech konkrétní porodnice.

 „Začínal jsem v oboru gynekologie a porodnictví před třiceti lety. Ta role maminek se samozřejmě velmi mění. Máme ale i nové metody, postupy a v neposlední řadě jiný repertoár léků, když je třeba tlumit bolest,“ líčí MUDr. Tomáš Látal, primář šternberské porodnice.

Právě bolestivost bývá pochopitelně tím hlavním důvodem obav či dokonce stavu zvaného tokofobie – strachu před porodem. „Především u prvorodiček je ovšem strach z neznámého a z rozsahu dosud nepoznaných pocitů zcela pochopitelný,“ uznává empatický porodník.

Osoba blízká

Současná terminologie, ale i praxe při porodech si říká o obecnější označení. Oporou může býti tatínek, partner, muž. Ale i jiný člověk mamince blízký. A patří sem i možnost doprovodu, pomoci a asistence duly.

Porodnictví dnes také akcentuje roli porodních asistentek. „Často vysokoškolsky vzdělané zdravotnice mohou naprosto kompetentně odvést celý fyziologicky, bezproblémově probíhající porod,“ vysvětluje MUDr. Látal. Pro případ jakýchkoli zdravotních komplikací je tu pak lékař či lékařka porodník, pro péči o narozeného člověka pak odborník neonatolog.  

Porody dnes dokonce mohou mít formu ambulantní. Nejde o kratičkou ambulantní návštěvu „na moment z ulice“, ale z rozličných důvodů může maminka preferovat hospitalizaci v porodnici jen nezbytně nutnou, a tedy významně zkrácenou, nejsou-li známky jakýchkoli  komplikací. I to je dnešní trend v porodnictví směřující jistě k eliminaci případných neblahých rizik porodů domácích.

Porod chirurgický

Překvapivě se vlastně tzv. císařský řez nejmenuje po císařích či císařovnách, ale je odvozen od latinského slovesa řezati. „A jde samozřejmě vždy o operační, chirurgický výkon se vším, co k němu patří,“ připomíná lékař. „Má své indikace, zdravotní důvody, kdy je lepší pro matku či pro dítě chirurgická metoda porodu, například když je třeba porod uskutečnit velmi rychle v zájmu zdraví.“

Tak řečený Císař na přání v českém porodnictví dosud neexistuje a je na konzultaci a obeznámenosti maminky, zda, kdy, proč, ale také kde by porod chirurgický připadal v úvahu.

autor: Bořek Volný
Spustit audio