Páteční Noční linka: Země mých snů

12. listopad 2021

Kdybyste měli tu možnost navštívit kterýkoliv stát na světě, kam byste se vydali a proč? Která země vás vždy přitahovala a třeba byste si rádi vyzkoušeli tam žít? A podařilo se vám někdy v životě navštívit zemi svých snů?

Amerika... Kdysi byla považována za zemi snů. Není pochyb o tom, že Amerika už od dávných dob, byla spojována s lidskou nadějí, iluzemi či sny, s možností nových začátků. Pro dobrodruhy znamenala od prahu novověku po dobu moderní příslib bohatství, či rychlého zbohatnutí, pro pronásledované z náboženských, národnostních či politických důvodů představovala záchranu života a záruku svobody, pro chudé a umírající hladem vyhlídky nasycení, pro ty, co něco umějí, šanci nebývalé seberealizace.

Amerika všem slibovala a mnohým také vskutku splnila slib stát se zemí zaslíbenou, zemí nekonečných možností, zemí hojnosti a volnosti, novou vlastí. Americký sen se stal programem a zároveň hnacím motorem jednotlivců i skupin, a protože bylo logické, že se nemohl naplnit všem, stávaly se jeho rubem také časté lidké tragédie.

Postupně se také měnila motivace, která lidi do Ameriky přitahovala a změnil se i obsah slova úspěch, který je dnes už přímo neodmyslitelně spjat se slávou, ale hlavně s penězi. Které země vás vždy přitahovala, jako země snů a s čím především pro vás je tato země spojena?

Spustit audio