Páter Koniáš vzdělával lidi ve znalosti písma, dovedl zaujmout i pány

Antonín Koniáš v první polovině 18. století horlivě obhajoval katolický výklad písma svatého a všechny jiné alternativy odsuzoval. Byl velmi pracovitý a svědomitý, proto vytvořil obsáhlý seznam závadné literatury a důsledně dbal na její likvidaci. V ohnivých plamenech tak z jeho iniciativy skončilo na 30 tisíc knih, které označil za bludné, pověrečné a nemravné.

Jako misionář chodil od města k městu, od domu k domu a vzdělával lidi ve znalosti písma. Dovedl zaujmout jak pány na zámku, tak kmány v putyce. Neholdoval blahobytu a žil skromný život kazatele.

Myslel to asi dobře, ale z dnešního pohledu působil jako nekompromisní cenzor. Zemřel roku 1760 v Praze. O 21 let později vydal Josef II. toleranční patent, který monopol katolické církve rušil. Literatura, kterou páter Koniáš označoval za závadnou, už nikomu nevadila a pálení knih podle jeho seznamu skončilo.

autor: Jan Herget
Spustit audio