Pod kostelem v Jistebníku vyvěrá údajně sedmnáct pramenů s pitnou vodou

3. červenec 2014
Česko – země neznámá

Římskokatolický kostel v Jistebníku na Novojičínsku je poměrně nový. Začal se stavět v květnu roku 1808 a v říjnu roku 1812 byl zasvěcen apoštolům Petru a Pavlovi. Dnes patří k chráněným památkám. Uvnitř je k vidění barokní oltář svaté Anny, chórová lavice z osmnáctého století a třeba i křtitelnice z roku 1616. Ta patřila do inventáře předchozího kostela, který mezitím dosloužil.

V současné době prochází kostel částečnou rekonstrukcí. Přestože stojí na kopci, docházelo k jeho stálému podmáčení. Pod oltářem prý totiž vyvěrá sedmnáct pramenů s čistou pitnou vodou. Dnes má kostel izolaci proti spodní vodě, novou elektroinstalaci, střechu právě pokrývači vybavují novou krytinou a v nejbližší době se dělníci a dobrovolníci pustí do vnitřních omítek a maleb.

Zajímavou osobností jistebnického kostela je jeho současná kostelnice a varhanice Olga Staňková. Nedávno přijala z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze ocenění za příkladnou a obětavou starost o místní svatostánek. Od roku 1946 tam byl kostelníkem její bratr, ona hrála na varhany a starala se o úklid a výzdobu.

Olga Staňková, současná varhanice a kostelnice, rodačka z Jistebníku

Před několika lety, po bratrově smrti, převzala za něj také povinnosti kostelníka. Když má těžký, smutný den, posadí se za klávesnici varhan a smutné myšlenky vypustí ven sedmi sty dvaceti píšťalami nádherného stařičkého krnovského nástroje. Tehdy se hudba ozývá z kostela, i když není mše a místní lidé, kteří právě procházejí třeba hřbitovem, to vědí a rádi poslouchají.

autor: Artur Kubica
Spustit audio