Pondělní Noční linka: Svatá trpělivost!

S čím nebo naopak s kým máte doslova až svatou trpělivost? A co vás dokáže rozpálit do běla a naopak trpělivý vůbec být nedokážete? Má dostatečná trpělivost spíše pozitivní účinky na vývoj situace nebo naopak? A dá se podle vás trpělivost naučit? A už vám třeba v životě někdo řekl: "klid děvče, trpělivost....!"

Někdo jsme trpělivý už díky svému naturelu a někdo naopak máme do vínku dánu spíše prchlivost a ukvapenost. Jak jste na tom vy, a co vám v životě přinesla dostatečná trpělivost?