Pravidla soutěže Cesta za titulem – hokejový kvíz Českého rozhlasu Olomouc

1. únor 2024

Před třiceti lety hokejisté Mory vybojovali vítězství v domácí extralize. Každý všední den až do konce měsíce února si tento okamžik v našem vysílání připomeneme. A zapojit se můžete i vy. 

Základní ustanovení 

1) Pořadatelem Cesta za titulem – hokejový kvíz Českého rozhlasu Olomouc je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). 

2) Soutěž začíná ve čtvrtek 1. února 2024 a končí ve čtvrtek 29. února 2024 a probíhá od pondělí do pátku pouze ve všední dny. Výherce hlavní ceny 1 ks vstupenka na akci Titul po 30 letech + kniha „Olomoucký zázrak po 30 letech“ + VIP pozvánka na Over Párty Mistrů v Jazz Tibet Clubu bude vybrán v živém vysílání v pátek 1. března 2024.  

Účast v soutěži 

3) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice. 

4) Soutěžící, který se dovolá jako první po signálu – zpěv hokejistů po vítězném utkání  a správně odpoví na soutěžní otázku, kterou mu položí moderátor, vyhrává denní výhru a zařazuje se do výběru o hlavní cenu. Pokud neuspěje, denní výhra propadá, ale bude zařazen do výběru o hlavní cenu.  V jednom soutěžním kole (v jeden den) se soutěže může zúčastnit pouze jeden soutěžící. 

5) Soutěže se lze zúčastnit telefonicky na čísle 221 555 444. 

Výherce 

6) Soutěžící, který jako první v daný den správně odpoví na otázku, se stává výhercem drobné ceny a zařadí se do soutěže o hlavní cenu. 

7) Ze všech soutěžících, kteří se dovolali v jednotlivých dnech do soutěže, bude v pátek 1. března 2024 vybrán výherce hlavní ceny. 

Výhry 

8) Výhry: Velké balení WHEY 100% Protein 2 kg, Velká dárková sada proteinových tyčinek, Kloubní výživa Flexit Gold Geltermohrnek od firmy NUTREND, Poukaz v hodnotě 1.000,- Kč do restaurace Telegraph, Luxusní zápisník Moleskine, Taška Telegraph + 6 ks pivo ZUBR Gold plech 0,5 lit. od firmy Telegraph Hub, 3x dárková taška obsahující tričko zn.Columbia Sportswear, láhev vína a dárkové předměty od firmy SATUM CZECH, 1x Chytrý telefon Samsung od firmy BPS Mobil, 2x Poukaz na zboží a služby v hodnotě 1.500,-Kč od firmy BPS Mobil, 2x kšiltovka ZUBR + 2 x packet 6 ks piv ZUBR Gold  0,5 lit plech od Pivovaru Zubr, 2x tričko ZUBR ( dámské nebo pánské podle výherce soutěže) od Pivovaru Zubr, 2 ks vstupenek na koncert skupiny Javory Hany a Petra Ulrychových (4.4.24) od firmy ARKS Plus, 2 ks vstupenek na festival Šternberský kopec , kde vystoupí i legendární kapela Nazareth (20.7.24) od firmy ARKS Plus, 1 ks fanouškovská šála z retro kolekce HCO 30, 1 ks funkční tričko z retro kolekce HCO 30, 1 ks fanouškovský dres – replika ze sezony 1993/4 titul 1.mistra ČR od firmy SMS Group. 

9) Hlavní výhra: 1 ks vstupenka na akci Titul po 30 letech + kniha „Olomoucký zázrak po 30 letech“ + VIP pozvánka na Over Párty Mistrů v Jazz Tibet Clubu 

Vyhlášení vítězů a předání výher 

10) Výherci budou vyhlášeni v živém vysílání. 

11) Vítěz soutěže po sdělení výhry ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo. 

12) Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Pavelčákova 2/19, Olomouc) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení celé soutěže. Pořadatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem. 

Prohlášení pořadatele 

13) Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. 

14) Výherce cenu neobdrží, není-li možné se s ním spojit na uvedených kontaktech do 14 dnů po vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele. 

15) Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru v průběhu celé soutěže, ale může se stát výhercem horského kola. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí dalšího správného telefonátu v rámci daného soutěžního kola. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí Pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži. 

16) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit. 

17) Soutěž je určena posluchačům ČRo. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 

18) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. 

19) Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. 

20) Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou. 

21) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz

Spustit audio