Přerov plánuje vybudovat nové zařízení na zpracování odpadu. Zavázal se proto soukromé firmě

03638326.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03638326.jpeg

V Přerově chtějí vybudovat nové zařízení na zpracování komunálního odpadu. Má omezit používání uhlí a snížit emise. Město na něm bude spolupracovat se soukromou firmou. To se ale nelíbí opozici, ani spolku Odpady Olomouckého kraje, jehož je Přerov členem.

„My jsme připraveni, aby ta energetika pokryla potřeby města Přerov, protože to souvisí i s tou energetickou soustavou, kterou tady máme,“ vysvětlil Josef Novák ze soukromé společnosti, která provozuje přerovskou teplárnu. Dodal také, že pokud vybudují novou technologii, budou moci přijímat všechen odpad z města, podle něj tedy přes 13 000 tun ročně.

Magistrát se proto k budoucí spolupráci zavázal podpisem memoranda, jak potvrdil nezávislý primátor Vladimír Puchalský. „Náš projekt je v souladu s plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje, s plánem odpadového hospodářství České republiky a koneckonců i naším,“ uvedl primátor.

S tím ale nesouhlasí Jiří Pospíšil z vedení spolku Odpady Olomouckého kraje, kam Přerov také patří spolu s dalšími téměř 150 městy a obcemi. Všichni členové se při vstupu zavázali, že se svými odpady budou nakládat výhradně podle pravidel spolku. „My o tom oficiálně nevíme, nikdo nás jako spolek neinformoval. Zeptáme se na správní radě zástupce Přerova, co je k tomu vedlo, že podepsali toto memorandum, a budeme jednat dál. Pro mě je to zarážející informace,“ komentuje Pospíšil.

Podle opozice nebyla záležitost řádně projednána. „Tato záležitost nebyla prodiskutována s občany, nebylo ani jedno veřejné slyšení, nebylo vysvětleno a bylo to de facto potajmu podepsáno,“ říká přerovský zastupitel Michal Zácha z ODS.

Pokud bude Přerov chtít se svým odpadem nakládat jinak, než jak mu ukládají pravidla spolku, může z něj podle Pospíšila vystoupit. Jak ale už loni na jaře zdůraznil náměstek hejtmana Milan Klimeš z hnutí ANO, Přerov je jediné město v kraji, které má ideální prostory pro stavbu takového zařízení a zároveň vybudovanou teplárenskou soustavu. Spolek by tak na druhou mohl přijít o významného člena. Budoucnost spolupráce tak bude jasná až po dalších jednáních.