První billboard se na světě objevil v 60. letech 19. století

9. listopad 2015

Země, ve kterých funguje volný trh a volná hospodářská soutěž, jsou zpravidla zároveň zeměmi, ve kterých kvete reklamní průmysl.

Náhlé rozmnožení a rozšíření reklam všeho druhu, to byl přece například v Československu tehdy před 25 lety jeden z hlavních viditelných znaků toho, že se změnily politické a hospodářské poměry. Dnes se v jazykovém okénku podíváme právě na slovo reklama – slovo tak příznačné pro dnešní dobu.

Věk reklamy začal v Evropě přibližně v 70. letech 19. století, kdy noviny začaly tento typ textu tisknout v opravdu velké míře. Platilo to i pro české země – samotné slovo reklama se k nám dostalo samozřejmě z němčiny, do níž ale, podobně jako tomu bylo u stovek jiných moderních, civilizačních slov, proniklo slovo reklama z francouzštiny.

Čtěte také

Francouzské slovo réclame znamenalo původně „inzerát, upoutávku na spodním okraji stránky“ a ve smyslu „upoutávky na výrobek“, ve smyslu „vychválení a doporučení nějakého výrobku“, se ustálilo až druhotně. Východiskem podstatného jména réclame je francouzské sloveso réclamer „žádat, reklamovat, vymáhat“. A to má zas předchůdce v latinském reclāmāre „znovu vyvolávat, křičet“.

A tím se jaksi v kruhu dostáváme zase k těm dnešním reklamám – ony totiž skutečně křičí, a to jak obrazně (tedy graficky, barevně působí tak, abychom si jich všimli), tak i doslova. Reklamy v televizi jsou totiž, jak známo, vysílány poněkud hlasitěji než ostatní pořady.

Zvláštním druhem reklamy, která se na rozdíl od některých jiných typů objevila v našem prostředí právě ve zmíněné době zavádění tržní ekonomiky po r. 1989, jsou billboardy. I billboardy jsou kupodivu druhem reklamy poměrně starým – první se objevil v 60. letech 19. století ve Spojených státech amerických, které ostatně v billboardech kralovaly vždycky.

Slovo billboard je tedy přirozeně anglicismus – první část, tedy slovo bill se dvěma l znamená „plakát, oznámení“, zatímco druhá, část, tedy board, psáno board, znamená „deska, tabule“.

Spustit audio