Putování životem Tomáše Garrigua Masaryka nabízí stálá expozice muzea v Hodoníně

6. březen 2022

Rodištěm Tomáše Garrigua Masaryka je jihomoravský Hodonín a právě tam je také muzeum, které nabízí v ucelené koncepci celý jeho život. Od rodičů, přes jeho dětství, studia, manželství až po politické angažmá a závěr života. Fotografie z osobního i veřejného života doplňují osobní věci prezidenta. K dispozici jsou i projekce a zvukové záznamy s dobovými snímky Masarykova prezidentství.

Při vstupu do expozice zaujme veliký kovářský měch, kovadlina a drobné kovářské nářadí. Na zdi obrázky rodičů Tomáše Garrigua Masaryka i dobové fotografie budov z Masarykova dětství. Právě zde začíná pouť Masarykovým životem. Kovářské náčiní má připomenout začátky mladého muže, který se během svého dospívání učil kovářem. Kovadlina přitom pochází z dílny, ve které sbíral první zkušenosti. Zda skutečně na této kovadlině pracoval, jisté není. Je to ale velmi pravděpodobné.

Široký koberec, symbolizující prezidentovu životní dráhu, zavede návštěvníka do další místnosti věnované Masarykovým studiím. A také je zde připomínka jeho sňatku s českou literátkou amerického původu Charlottou, jejíž jméno Garrigue přijal i Masaryk.

Největší místnost expozice je zaměřena na Masarykovu politickou dráhu. Dotýká se legií, na panelech jsou kopie dobových novinových výtisků a k vidění je také originální slavnostní klobouk tehdy říšského poslance Tomáše Garrigua Masaryka. Dalším zajímavým artefaktem je replika Masarykova jezdeckého obleku. Originál je v muzeu v Lánech a pochází z první světové války. Masaryk totiž ve svých 65 letech přikládal své zdravotní problémy nedostatku pohybu, a proto začal provozovat jízdu na koni jako sport.

Replika Masarykova jezdeckého obleku z prvoválečného období, z doby, kdy mu bylo 65 let. Originál je v muzeu v Lánech

Demokracie je názorem na život

Dále výstava pokračuje Masarykovou pracovnou. Prezident je v ní ztvárněn sochou v životní velikosti sedící za masivním stolem a v ruce držící výtisk novin, který si čte. Za ním je historické rádio, z něhož se ozývá prezidentův hlas. Jde o část jeho projevu, ve kterém mimo jiné zmiňuje demokracii nejen jako formu státu, ale jako metodu všeho veřejného a soukromého života. Demokracie je podle něj názorem na život. Návštěvníkům tento dobový projev připomíná, jak jsou tato slova aktuální i v kontextu současného dění.

Koberec na podlaze se postupně zužuje a končí u černého panelu, který značí konec Masarykovy životní dráhy. Busta umístěná na panelu s datem jeho úmrtí je bronzovým odlitkem prezidentovy posmrtné podoby. Ve spodní části je pak vystaven i bronzový odlitek Masarykovy ruky.

Bronzový odlitek ukazuje prezidentovu posmrtnou podobu

Pouť Masarykovým životem zde sice končí, expozice ale pokračuje připomínkou jeho rodiny a také rodiště. V projekční místnosti je možné shlédnout dokumentární film se snímky, na kterých Masaryk například navštěvuje školy, zdraví se s dětmi, anebo promlouvá k národu. Nechybí ani záznam, na kterém mluví anglicky.

Hodonín od Masaryka do pravěku

Zajímavou koncepci má poslední část expozice, která se ve dvou místnostech věnuje městu Hodonínu, coby rodišti Tomáše Garrigua Masaryka. Je pojata takzvaně proti proudu času od doby Masarykova života zpět přes založení města až do pravěku. Protože muzeum je umístěno v zámku, pro názornost zde byla ponechána černá kuchyně v původní podobně z dob, kdy se používala.

Závěrečná část expozice se věnuje Masarykovu rodnému městu Hodonínu. Mapuje město od narození Masaryka zpět v čase až po pravěk

Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně na Zámeckém náměstí je otevřeno denně kromě sobot. Vedle stálé expozice muzeum pořádá i sérii výstav a akcí, které zveřejňuje na svém webu. K dispozici je také pokladna se suvenýry a přilehlé parkoviště.

Spustit audio