Rok 1848 byl v Evropě ve znamení revolucí, které se přehnaly celým kontinentem. Příčin bylo mnoho

6. prosinec 2023

Vzestup liberálních ideálů, nacionalismu, společenské změny v důsledku pokračující průmyslové revoluce a naproti tomu v mnoha zemích rigidní politické systémy. To vše bylo příčinami roku 1848.

V zemích koruny české bylo hlavním heslem národní sebeurčení. Probíhající národní obrození si dalo za cíl pozvednout úroveň české kultury a vzdělanosti a politické cíle s tím šly ruku v ruce. Svatováclavský výbor, tvořený předními osobnostmi, poslal do Vídně seznam požadavků: konec cenzury, svoboda slova a shromažďování, rovnost náboženství a mnoho dalších. Tomu pochopitelně nebyla habsburská vláda nakloněna.

V Praze se střetly radikální skupiny s vojskem vedeným generálem Windischgrätzem v červnu 1848 při takzvané Svatodušní bouři. Zbloudilá kulka nešťastnou náhodou zabila generálovu manželku, a ten pak povstání krutě potlačil. 18. června se povstalci vzdali a revoluce skončila. Události revolučního roku 1848 našly svůj odraz i v umění, například v Jiráskově Filosofské historii.

Spustit audio