Studenti byli oběťmi mých zájmů! Říká s nadsázkou František Všetička.

František Všetička ve studiu Českého rozhlasu Olomouc
František Všetička ve studiu Českého rozhlasu Olomouc

Literární historik a teoretik, jehož hlavním zájmem je literární teorie, zejména pak povaha stavby literárního díla, vysokoškolský pedagog. Docent Všetička je ale také fejetonista, beletrista, který má na svém kontě řadu románů, do oblasti jeho zájmu patří také poezie. Patří mu sedm knižních překladů polské poezie a dvě vlastní sbírky.

Ve svých studiích postupně analyzoval českou prózu první poloviny dvacátého století (každé dekádě od desátých let až po čtyřicátá léta věnoval samostatný svazek, chronologicky: Možnosti Meleté, Podoby prózy, Tektonika textu, Kroky Kalliopé), soustředil se též na dílo jednotlivých autorů (Dílna Miroslava Horníčka, Dílna bratří Čapků). Také soubor studií Jakub Arbes, polemizující s dosavadní odbornou literaturou, vysoce oceňují kompozici Arbesových próz a staví je nad ostatní českou prózu 19. století. Jakubu Arbesovi František Všetička věnoval rovněž faktograficky zasvěcený román Před branami Omegy. V biografickém románu Daleký dům představil životní a tvůrčí osudy Viktora Dyka.
Soubory fejetonů o známých i méně známých literátech Vnitřní vitráže a Olomouc literární jsou většinou založeny na autorových osobních zážitcích a vzpomínkách. Spolu s Liborem Paverou sestavil Lexikon literárních pojmů. V současné době mu vychází další sbírka fejetonů Francie literární.

František Všetička získal v roce 2016 Cenu města Olomouce za přínos v oblasti kultury a v roce 2018 zvláštní cenu Miroslava Švandrlíka za román Kuděj aneb krása kuráže.

František Všetička je ale také velký milovník přírody, skaut a cestovatel, přičemž turistika je pro něj spojena s literáty dané země. Proč? Jakým způsobem sdělovat své myšlenky v psaném textu, aby zapůsobily na čtenáře? A lze napsat kuchařku pro mladé spisovatele? Také o tom je rozhovor s docentem Františkem Všetičkou.