Synagoga v Žatci je druhá největší v republice. Její nový majitel ji opravil a otevřel pro veřejnost

31. březen 2024

Čas od času se potvrdí myšlenka, že na začátku dobrého díla stojí bláznivý nápad. Jeden takový měl v roce 1997 Daniel Černý z Chomutova v Ústeckém kraji. Koupil desítky let chátrající synagogu v Žatci a rozhodl se ji opravit a vrátit jí její dřívější lesk.

Už předtím opravil Daniel Černý několik drobnějších památek. Má totiž rád historii. A žatecká synagoga pro něj byla tak trochu i srdeční záležitostí, nedaleko se narodil jeho otec. A možná můžeme trochu parafrázovat rčení: bylo tam práce jak na kostele. Na žatecké synagoze bylo totiž práce snad ještě víc.

Při neblaze známé Křišťálové noci 9. listopadu 1938 byla synagoga v Žatci vypálena. Objekt se podařilo zachránit jen díky tomu, že stojí v husté městské zástavbě a hasiči měli obavu, aby oheň nepřeskočil na sousední budovy. Vnitřní vybavení včetně sousedního rabínského domu bylo ale zničené a další léta tomu nijak nepomohla. Za války tam byl lazaret, po válce synagoga sloužila jako sklad a také jako tržnice. Nakonec byla uzavřena.

Až přišel nápad Daniela Černého. Synagogu zrekonstruovat a znovu otevřít pro veřejnost. Podařilo se sdružit dotace z programu IROP, pomohlo město Žatec, Ústecký kraj i sami Žatečané. Úsilí Daniela Černého nakonec ocenil i Národní památkový ústav – v kategorii Záchrana památky za rok 2023 se stal vítězem soutěže Patrimonium pro futuro.

Památkáři ocenili rekonstrukci synagogy v Žatci. V desátém ročníku Cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zvítězila oprava budovy v kategorii Záchrana památky

Žatecká synagoga tak zůstala zachovaná pro budoucnost. A lidem slouží i v současnosti. V rabínském domě je muzeum historie zdejší komunity, pracovna rabína, místnost s tisícovkami jmen žateckých Židů a virtuální prohlídka stavu před rekonstrukcí. Unikátním exponátem je opona z původní synagogy. Je jediným dochovaným předmětem, který zapůjčilo Regionální muzeum. Další prostory domu a synagogy slouží pro pořádání výstav, koncertů, přednášek a divadelních představení.

Slavnostní otevření opravené žatecké synagogy se konalo na den přesně 152 let od jejího slavnostního vysvěcení – 19. března 2024.

Spustit audio