Tramtárie

23. červen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ondřej Bláha, váš průvodce češtinou
0:00
/
0:00

Blíží se léto, tedy čas, který se obvykle spojuje s cestováním na dovolené, se všelijakým ježděním, létáním, plutím, poznáváním, ochutnáváním a podobně. Je jasné, že letos to s tím cestováním nebude tak slavné – a tak se alespoň symbolicky zastavme u jednoho slova, které asociuje a jaksi shrnuje všechny ty dálky, kam se člověk může dostat. To slovo zní: tramtárie.

První doklad na toto slovo v lístkové kartotéce Ústavu pro jazyk český pochází z r. 1939, ale myslím, že to slovo bylo v češtině známo už dávno předtím. V tom výpisku z těsně předválečných novin nějaký pan domácí, jak prý potvrdili svědkové, křičel svým nájemníkům pod okny, cituji, že z nich má škodu a že by je nejraději viděl v tramtárii, konec citace. Více dokladů má pak lístková kartotéka z období těsně po válce – vyšší frekvence slova tramtárie tu zřejmě souvisí s protektorátní a válečnou zkušeností našeho národa. V tramtárii se z pohledu českého pozorovatele odehrávala válečná dobrodružství Německa i Japonska, v tramtárii byly koncentrační tábory, do tramtárie odjížděly ročníky vybrané pro totální nasazení apod.

Slovo tramtárie vzniklo zřejmě zkomolením staršího termínu Tartárie, který měl význam „země Tatarů“, zároveň dobře zněl a byla tu i jaksi odlehčující ozvěna citoslovce tramtará. Už od středověku se termínem Tartárie označovalo obrovské území od Kaspického moře na východ, tedy přes Ural a Sibiř až k Tichému oceánu, a to úměrně tomu, jak byly pro Evropu tyto oblasti postupně objevovány. To byla nejasně vymezená oblast, odkud k nám ve 13. století přišli Tataři, o kterých zasvěceně píše např. polský kronikář Jan Długosz nebo náš „tak řečený“ Dalimil.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...