Troubky si nechají vypracovat studii protipovodňové hráze

Troubky- starosta Radek Brázda nad plány terénních úprav, které mají částečně ochránit Troubky

Záměr obce schválili zastupitelé z Troubek ve středu. Nová studie se společně s hotovým projektem Povodí Moravy stane tématem diskuze odborníků.

Podle zastupitelů mají specialisté rozhodnout, která z nabízených variant ochrany před stoletou vodou bude v případě povodní efektivnější. Obě se liší jen v detailech.

Například dvoukilometrové ohrazení by se podle varianty zastupitelů mělo posunout asi o kilometr dál od vesnice, než plánuje Povodí Moravy a má navazovat na původní selské valy.

Důležitým kritériem bude podle starosty Troubek Radka Brázdy co nejrychlejší možnost provedení protipovodňové stavby, na kterou ve vesnici čekají už od povodní v roce 1997.